3.2.1822

Sender

Giovanni Battista Sommariva

Sender’s Location

Paris

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Sommariva rykker Thorvaldsen for at sende marmorbusterne af Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A753 og A754, til Paris. Sommariva ønsker, at busterne ankommer til Paris, inden de to portrætterede igen rejser fra byen og giver anvisninger på busternes forsendelse.

Document

Caris[si]mo e Preg[iatissi]mo Sig[no]re Cav[alie]re Amico, e Padrone

Parigi li 3. Febraro 1822 -


Siamo quì in viva aspettativa di riccevere ed amirare le sublimi di Lei opere nei Busti delle AA. LL. Reali il Principe, e Principessa di DanimarcaI. Già Le sarà gionta l’ultima mia 13. passato XbreII, con cui La pregavo di farmi tener quì al più presto possibile, a mie spese, siffatti Busti, giacchè trovandosi apponto quì anche gli OriginaliIII, sarebbe stata una fortunata occasione di mostrarglieli piazzati, prima della Loro partenza.
Ne interessai a questo proposito anche il Vicomte de SenonesIV, Segretario del ministero della casa del RèV, onde ci procurasse un occasione di far giongere quì con speditezza tali Ogetti; ma vedendo, che ritardano, e che non hò notizia alcuna da Lei mio preziosissimo Amico, che mi sieno almeno spediti, si è pensato con questo degnissimo Monsignore Nonzio Pontificio, che il mezzo più corto, e più sicuro possa essere quelle di spedirmegli per Terra, facendone costà il relativo contratto tanto raporto alla spesa, quanto al tempo, dentro cui debbano essere quì gionti.

Lo stesso Monsignore, che diedde ne scorsi giorni un magnifico Pranzo al medesimo Signore PrincipeVI, a cui feci compagnia, si compiace di farLe tenere la presente, e mi dice ch’Esso pure ebbe ad usare dello stesso mezzo, sebbene meno economico, almeno più pronto per far venire i di Lui effetti.

Nel resto godo d’anonciargli, che le Loro AltezzeVII godono della miglior salute, e che sono quì stimate, onorate, e ben vedute al massimo grado. Domani mi onorano, assieme a tutta la Loro corte, di venire a pranzo da me; ed io pure non stò finora male di salute, avendo quest’anno quì un clima moderatissimo.

Mi lusingo, che mi favorirà di sue buone notizie, de’ pregiatissimi comandi, e di assicurarmi della continuazione de’ suoi favori, e della sua affezziione, a cui tiene più d’ogni altra cosa al mondo

L’affez[ionatissimo]. ed obb[ligatissimo]. ser[vito]re, ed amico
C[on]te Sommariva

Oversættelse af dokument

Vi venter her spændt på at modtage og beundre Deres fortræffelige kunstværker, busterne af Deres Kongelige Højheder, prinsen og prinsessen af Danmark. De vil have modtaget mit sidste brev af 13. december sidste år, i hvilket jeg bad Dem at sende de nævnte buster hertil hurtigst muligt, på min bekostning, idet det, da originalerne netop også befandt sig her, ville være en lykkelig lejlighed til at vise dem dem anbragte på deres plads, før Deres Kongelige Højheders afrejse.
Med det for øje gjorde jeg også vicomte de Senones, sekretær i ministeriet for det kongelige hus, interesseret i at skaffe os en lejlighed til at få bragt disse værker hertil hurtigt, men da jeg erfarer, at de lader vente på sig, og da jeg ikke har nogen efterretning fra Dem, min dyrebare ven, at de i det mindste er sendt til mig, er jeg sammen med den højærværdige pavelige nuncius her kommet frem til, at den hurtigste og sikreste måde vil være den at sende mig dem over land, efter først på stedet at have sluttet den nødvendige aftale såvel med hensyn til transportudgifterne, som til tiden, inden hvilken værkerne på være her.
Samme højærværdighed, som for nogle dage siden gav en pragtfuld middag for prinsen, hvori jeg tog del, er så god at sørge for, at De får dette, og siger mig, at han også må bruge samme vej, mindre økonomisk ganske vist, men hurtigere, for at få sine ting herover.
For øvrigt er jeg glad ved at kunne meddele Dem, at Deres Kongelige Højheder er ved bedste helbred, og at de her er agtede, ærede og vel sete i højeste grad. I morgen gør de mig den ære, tilligemed hele deres følge, at spise middag hos mig. Heller ikke jeg kan indtil nu klage over helbredet, idet vi i år har haft et meget mildt vejr her. Jeg smigrer mig med det håb, at De vil glæde mig ved gode efterretninger om Dem, ved ganske at befale over mig og ved at forvisse mig om Deres fortsatte yndest og godhed for mig, hvilken jeg sætter over alt andet i verden.
Deres meget hengivne og meget forbundet tjener og ven
Grev Sommariva.

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Archival Reference

m7 1822, nr. 6

Subjects

Persons

Works

A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Commentaries

  1. Thorvaldsen portrætterede kronprinseparret under deres ophold i Rom: Caroline Amalies buste blev udført i en version med empirekjole og sjal, A754. Christian Frederiks buste blev udført i en version med paludamentum, A753. Sommarivas eksemplarer af disse buster kendes ikke i dag.

  2. Sommariva henviser til sit forrige brev af 13.12.1821

  3. Originalerne, dvs. de portrætterede i levende live.

  4. Alexandre de La Motte-Baracé de Senonnes (1781- 1840) var en fransk militærmand, forfatter og maler.

  5. Rollen som sekretær for Kongehuset gik ud på at følge monarkens private anliggender.

  6. Dvs. den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

  7. Dvs. Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.

Last updated 16.07.2020