Antagelig før 21.4.1819

Sender

Franziska Caspers

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Digtet er ikke et personligt kærlighedsdigt som de to andre, Caspers skrev til Thorvaldsen. Dog kan strofen om at bede til Gud, i og med at den er sendt af Caspers til netop Thorvaldsen, fortolkes som udtryk for hendes egen smertefulde, men stadig håbefulde position ift. Thorvaldsen. Som sådan er det nok skrevet før bruddet og datoen 21.4.1819, hvor den skuffede Caspers forlod Rom.

Abstract

Strofen opfordrer den, der er ramt af lidelse og forhåbningsløshed, til bøn i stilhed.

Document

O! bete im StillenI
Wenn Leiden Dich drückenII
Kein Wunsch Dir will glücken
Dann bete im Stillen!
Du flehst nie vergebens
Zum Vater des LebensIII
Drum bete im Stillen.

General Comment

Digtet er skrevet på samme type papir som Caspers’ digt om navnet Alberto og Caspers’ digt om ulykkelig kærlighed.

Archival Reference

m35 V, nr. 39

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Caspers’ ungdomsveninde, den tyske maler Louise Seidler, skriver i sine erindringer, at Caspers sendte de hedeste bønner op til Jomfru Maria om, at Thorvaldsen ville gifte sig med hende. I denne strofe handler bønnen om at henvende sig til Gud, når livet er lidelsesfuldt. Jf. Sylke Kaufmann (red.): Goethes Malerin. Die Erinnerungen der Louise Seidler, Berlin 2003, p. 178-179.

  2. Den generelle beskrivelse af, hvordan lidelser kan trykke én, og ønsker ikke lykkes, kan – i og med at strofen er sendt til Thorvaldsen – læses som udtryk for den biografiske Caspers’ personlige situation i relationen til Thorvaldsen.

  3. “Livets far”, en betegnelse for Gud.

Last updated 04.12.2016