15.2.1842

Sender

Conrad Hinrich Donner

Sender’s Location

Altona

Recipient

Henrik Stampe

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Sr Hoch und Wohlgebohren / dem Herrn Baron von Stampe / addr. des Herrn Confrenzrath [sic] Thorvaldsen / in Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Donner sends a letter of credit for the Stampe family’s return journey from Rome.

Document

Ewr. Hoch und Wohlgebohren

habe ich die Ehre zufolge Auftrag des Herrn D. BorgenI in Copenhagen anliegend meinen Circulair CreditbriefII von [X]. 10.000III – auf Rom, LivornoIV, Genf, Bern, Strasburg, Paris, Amsterdam und Bremen zu überbringen, wovon Sie nach Ihrer Convenienz Gebrauch zu machen belieben.

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre zu beharren
Ewr Hoch und Wohlgebohren

Altona den 15 Feb

1842

ganz gehorsamster Diener
Conrad Hinrich Donner

General Comment

Dette er et følgebrev til et såkaldt kreditbrev eller kreditiv, der skulle give familien Stampe mulighed for at hæve penge på deres hjemrejse fra Rom til Danmark i løbet af 1842. Den nævnte række af byer repræsenterer tydeligvis den planlagte rejserute.
Familien Stampe rejste dog ikke hjem i samlet flok. En ægteskabelig krise mellem Henrik og Christine Stampe i foråret 1842 var formodentlig årsagen til, at førstnævnte forlod Rom alene og før tiden, se Henrik Stampes brev af 20.6.1842 til hans kone.


Til brug for rejsen fra Danmark til Rom i 1841 havde familien Stampe også fået udstedt et kreditbrev, antagelig også af Donner. Se slutopgørelsen over dette kreditbrev 19.1.1842.

Archival Reference

m34, nr. 79

Subjects

Commentaries

  1. D. Borgen er sandsynligvis identisk med den grosserer Borgen, som var medlem af Københavns bystyre, først som en af Københavns 32 Mænd, senere som medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han optræder som sådan i nogle dokumenter i dette arkiv.
    Mere præcise data på Borgen er p.t. ikke kendte.

  2. Et kreditbrev eller et kreditiv var datidens alternativ til en veksel. Et cirkulær-kreditbrev kunne anvendes i flere forskellige byer, altså ved rejser. Indehaveren af kreditbrevet kunne få udbetalt penge i udlandet hos udstederens – dvs. Donners – bankforbindelser. Se August Schiebe: Die Kaufmannische Correspondenz, Gebhardt (ed.) 1855, p. 203.
    Se også Veksler.

  3. Forkortelsen for møntsorten er uidentificeret, men der kunne være tale om hamburger banco, som ofte blev anvendt af danskere, når penge skulle overføres fra et land til et andet. Se mere herom i Møntenheder.
    Alternativt kunne forkortelsen stå for Reichstaler.

  4. Rækken af byer svarer til den rejserute fra Rom til København, som Henrik Stampe havde planlagt at benytte, og som han antagelig havde oplyst Donner om på forhånd. I de samme byer kunne Stampe altså hæve penge.

Last updated 15.12.2015