27.1.1797

Sender

Vincenzo Manno

Sender’s Location

Palermo

Recipient

Francesco Manno

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Illmo Sigr. D. Francesco / Manno Roma
Udskrift: A S. S. Illmo Sigr. e Pne Colmo / Sigr. D. Francesco Manno / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Vincenzo Manno of Palermo recommends Thorvaldsen to his brother Francesco Manno in Rome.

Document

Caro Fra[te]llo

E venutoI in mia casa questo giovane per nome Sigr. Bertel Thorvaldsen il quale essendosi portato in Malta vide la Cattedrale da me dipintoII e avendole molto piaciuto coll’occasione che per pochi giorni ha fatto dimora in PalermoIII ebbe il piacere di conoscermi, e abiamo stretto amicizia.
Egli è di AlemarcaIV mandato dal suo V o proprie spese per girare i paesi e studiare lo pittura, ora da Palermo fa’ passagio in cotesta Dominante, onde vi priego a farlo girare, e fargli vedere le cose notabili introducetelo, fatelo studiare, e protegelo in ció che potete. Di bocca, a bocca non gli potrete parlare perché non capisce l’italianoVI, senon che sua lingua AlemarcheseVII. Finalmente vi abbraccio caramente unito a tutti di casa e mi raffermo di voi caro Fra[te]llo

Palermo 27 Gennaro 1797

ObmoVIII ed Os[sequiosissi]mo
Vincenzo Manno

Oversættelse af dokument

Kiære Broder!
Nærværende unge Mand, ved Navn Hr. Bertel Thorvaldsen, er kommen her i mit Huus, efterat have opholdt sig paa Maltha. Han har seet Cathedralen, som jeg har malet, og da det har fornøjet ham meget, har han, under et Par Dages Ophold i Palermo, glædet sig ved at giøre mit Bekiendtskab, og vi er blevne gode Venner.
Han er fra Alemarca og giør i sin Konges Ærinde en Reise paa egen Bekostning, for at studere Malerkunsten.
Fra Palermo gaar han nu til sin Hovedstad (Rom), hvorfor jeg beder Dig, at lade ham føre omkring og sørge for, at han faaer det Mærkeligste at see. Indfør ham og skaf ham Leilighed til at studere, og hiælp ham med hvad Du kan.
Tale kan Du ikke med ham, da han ikke forstaaer Italiensk, men kun sit Alemarchesiske Sprog.
Jeg hilser dig kiærligt tilligemed dit hele Huus og forbliver etc.

[Oversat af Thiele]

General Comment

Denne anbefaling blev formodentlig ikke benyttet af Thorvaldsen, da den stadig findes i Thorvaldsens Museum arkiv.


På bagsiden af anbefalingsskrivelsen har Thorvaldsen med blyant skitseret en hånd, der holder et bæger, et regnskab og et løst kort over Europa med Middelhavet. Sidstnævnte muligvis for at anskueliggøre sin rejse. Island fylder lige så meget som de britiske øer for oven til venstre. Måske har Thorvaldsen endvidere villet pointere, hvorfra hans fædrene familie stammede.

Archival Reference

m30 I, nr. 9

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 80-82 med dansk oversættelse.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Thorvaldsen opsøgte maleren Vincenzo Manno i Palermo den 25.1.1797 og vendte tilbage den 27.1., se Thorvaldsens dagbog 1797.

 2. Der er højst sandsynligt tale om Mannos udsmykning af Mdinakatedralens hvælvinger på Malta, som Thorvaldsen havde set en måned tidligere under sit besøg i Mdina 26.12.1797, se Peder Pavels, op. cit., p. 51.
  Her omtaler Pavels kirkens freskoudsmykning med entusiasme, velsagtens et vidnesbyrd om Thorvaldsens holdning til freskerne, jf. op. cit., p. 92. Thorvaldsen selv noterede besøget i Mdina på en liste i sin dagbog 1797 og i et ikke anvendt udkast til dagbogen, begge steder dog uden kommentarer.
  Freskerne var udformet efter den efter sigende dygtigere bror, Antonio Mannos (1739-1831) forlæg, se Espinosa Rodriguez, op. cit.
  Af Thorvaldsens dagbog under 25.1.1797 fremgår det dog også, at han havde set et loftsmaleri af Vincenzo Manno i en kirke i Palermo.
  Det kunne derfor teoretisk set også være en udsmykning i Palermo, som Manno refererer til i nærværende brev. Men sætningsopbygningen og den manglende tegnsætning mellem ordene Malta og vide tyder dog mest på, at det er udsmykningen på Malta, der har gjort Thorvaldsen interesseret i Manno og fået ham til at opsøge ham under opholdet i Palermo.

 3. Thorvaldsen var i Palermo i godt 4 døgn. Han ankom om aftenen 23.1.1797 og sejlede videre derfra om morgenen 28.1.1797.

 4. Thiele I, p. 81 formoder, at ordet er en sammensætning af Allemagna og Danimarca. Tilsvarende med den lige så kreative nationalitetsbetegnelse Alemarchese nedenfor.

 5. Danmarks konge, Christian 7.

 6. Brevstedet giver belæg for, at Thorvaldsen endnu ikke havde lært sig italiensk, se særskilt artikel om Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 7. Alemarchese må være et selvopfundet ord, der vidner om, at Manno ikke har været helt klar over, hvilket land Thorvaldsen kom fra. Antagelig en variant af alemanno, dvs. tysk/schweizisk. Endelsen -ese kan være opstået på baggrund af det korrekte danese (dansk) og understreger dermed forvirringen.

 8. Dvs. obbligatissimo og obbedientissimo, jf. listen over Italienske forkortelser.

Last updated 11.09.2018