10.8.1820

Sender

A.C. Kierulff

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af passet.

Abstract

Thorvalden’s passport for his journey from Copenhagen to Italy via Warsaw.

Document

POLITIE-DIRECTEUREN
I DEN KONGELIGE RESIDENTS-STAD KIØBENHAVN

Giør vitterligt, at Hr Bertel Thorwaldsen, Ridder af DannebrogenI og af JernkronenII, EtatsraadIII og ProfessorIV ved det Kongl. Academie for de skiønne Kunster her i Staden
omtrent 50 AarV gammel, fød i Khavn taler Dansk m.m. er noget højVI af Vext, og proportioneret af Bygning, har graaeagtig HaarVII, blaae Øine

agter nu at reise herfra Staden til forskiellige Steder i SiællandVIII og over LaalandIX til en Havn i Pommern eller MeklenborgX, samt videre over WarschauXI til ItalienXII

Min tienstlige Begiering er til alle og enhver, som bemeldte
Hr Etatsraad Thorwaldsen
maatte forekomme, at de ham paa denne Reise ubehindret vilde lade passere.

Kiøbenhavns Politiekammer den 10 Aug. 1820 Klok. 6 Eftr -Middag.

NB. Dette Pass gielder allene for ovenmeldte
Reise, og ikke til flere eller andre Reiser,
samt her i Staden blot trende Gange
24 Timer.

[Københavns Politis
våbenskjold
]

Betalt. 1 Rd. 24 Sk. ACKierulff[?]XIII

Hvidberg[?]XIV

General Comment

Dette er Thorvaldsens pas til brug for hans rejse fra København til Rom, august-december 1820.
Billedhuggeren forlod den danske hovedstad 11.8.1820, dagen efter passets udstedelse.


De fortrykte dele af passet er markeret med gråt.

Archival Reference

m30 I, nr. 24

Subjects

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev 28.1.1810 udnævnt til ridder af Dannebrog.

 2. Thorvaldsen blev 10.6.1819 udnævnt til ridder af den østrigske jernkroneorden.

 3. Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til dansk etatsråd.

 4. Thorvaldsen blev 7.6.1805 udnævnt til professor i billedhuggerkunst på Kunstakademiet i København.

 5. Thorvaldsen var endnu ikke fyldt 50 år på datoen for passets udstedelse. Hans 50-års dag var 19.11.1820.

 6. Thorvaldsen var antagelig ca. 168 cm høj, hvilket dengang blev anset for høj. Se mere herom i Hvor høj var Thorvaldsen?

 7. Thorvaldsens hår blev aldrig rigtig gråt, selv højt oppe i hans alderdom. Se Thorvaldsens hår.

 8. På sin rejse opholdt Thorvaldsen sig på bl.a. herregårdene Gisselfeld og Nysø på Sjælland.

 9. På sin rejse opholdt Thorvaldsen sig på bl.a. herregårdene Søholt og Pederstrup på Lolland.

 10. Thorvaldsen gik i land i Rostock 25.8.1820 i Mecklenburg.

 11. Thorvaldsens ankom til Warszawa 19.9.1820.

 12. Thorvaldsen nåede frem til Rom 16.12.1820.

 13. Dvs. sandsynligvis den danske embedsmand A.C. Kierulff, der var blevet udnævnt til politidirektør i København 1.1.1820.
  Signaturen er dog meget vanskelig at tyde, se faksimile af brevet ved at trykke på knappen Se original øverst t.v. Men der kunne udmærket stå AC Kierulff, når der sammenlignes med de godt 20 år yngre eksempler på Kierulffs signatur, der findes her i Arkivet. Nærværende signatur er dog meget tættere spatieret end de yngre eksempler, men de store bogstaver A, C og K er skrevet på samme måde, ligesom de to f’er til sidst i navnet er skrevet nærmest som et g.

 14. Denne signatur er også vanskelig at tyde. Der kan stå Hindberg eller Hvidberg efter et eller to store bogstaver.
  Der kunne muligvis være tale om Otto Himmelstrup Hvidberg (1771-1822), der indtil 1.1.1820 var Kierulffs forgænger i embedet som Københavns politidirektør. Hvidberg fungerede derefter som prokurator ved domstolene.

Last updated 14.02.2020