After 1842

Sender

Pauline Horneman

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hrr Conferentsraad / Thorvaldsen / ved Frue Holms Godhed.

Dating based on

Brevet må være sendt efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark, da han først 10.9.1838 opnår titlen “Conferentsraad.” Endvidere omtales et Thorvaldsen-værk, som stammer fra 1842-3.

Abstract

Pauline sends her warm regards to Thorvaldsen, and asks him to send her some drawings.

Document

Jeg sender De[m] min gode gamle Ven 3 gode trykke Kys igjennem min VenindeI jeg formoder De har ikke noget imod at modtage Disse fra saa smuk en Kones Læber ? forglem ikke til Gjendgjeld Deres gam[l]e Line med et Par venlige Ord fra Deres Haand, som kun den Smukke vil indeslutte i sit Brev; De lovede mig engang at gjøre mig en lille Hund, vil De naar De har Tid opfylde dette gamle Løvte, saa vil jeg takke Dem evigt – Deres hengivne

lille Line

P S: Jeg vil hellere have en lille TegningII som kan følge med Brevet – gid De vilde tegne mig Deres lille Datter Søn som en JægerIII, kunsIV en Skitze, til hvad Kongen fikV, – da var De ret en sød Mand (som De altid er)

Archival Reference

m26 I, nr. 76

Subjects

Persons

Works

C909 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, 1840 - 1844, inv.nr. C909
A175 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, 1.1.1843, inv.nr. A175

Commentaries

  1. Det vides p.t. ikke hvem veninden er, men brevets udskrift lyder “Hrr Conferentsraad / Thorvaldsen / ved Frue Holms Godhed.” I et andet brev nævner Pauline også hendes veninde “Frue Holm”, som også her skulle overrække hendes hilsen, og altså formodentlig også brevet, til Thorvaldsen.

  2. Muligvis er der her tale om en tegning, som nu indgår i Thorvaldsens Museums samling, nemlig Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, C909. Denne tegning stammer fra et album, som har tilhørt lægen Emil Hornemann. Imidlertid hed Pauline Hornemans bror også Emil Horneman, og sammenfaldet mellem tegningens motiv og navnet indikerer, at C909 kunne være netop den tegning, som Pauline anmodede om i forhåndenværende brev. Andre tegninger af dette motiv kendes p.t. ikke, og dens størrelse (12,3×13 cm) gør det plausibelt, at den kunne stamme fra et brev.

  3. Dvs. en tegning af Thorvaldsens statue Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, jf. A175, som hans barnebarn Pietro stod model til.

  4. Dvs. “kun”.

  5. Thorvaldsen modellerede i 1842-3 en statue til Christian 8., med hans barnebarn Alberto Paulsen som model, jf. Nysø55 og A175. Statuen blev aldrig udført i marmor.

Last updated 25.03.2015