6.7.1806

Sender

Giovanni Raimondo Torlonia

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Sig[nore] Torwaldsen Scultore Danese.
Ingen udskrift.

Dating based on

Brevet har tidligere været dateret 6.7.1809. Imidlertid synes den datering, som fremgår af brevet, snarere at være “1806”, omend sekstallet ikke er tydeligt aflæseligt. Den nye datering (6.7.1806) stemmer desuden meget bedre overens med indholdet, idet brevet, der rykker for såvel skulpturer som gruppen Amor og Psyche (se referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling), så er afsendt inden Vorontsova
igen 23.8.1806 rykker for afleveringen af værkerne og henviser til, at hun har givet Torlonia som opgave at ekspedere de værker, som hun forventer allerede er indpakkede til afsendelse.

Abstract

The banker Torlonia requests the delivery of Thorvaldsen’s sculptures for Countess Vorontsova.

Document

Il Marchese Torlonia incaricato dalla Sig[nor]a Contessa de WorontzoffI de ritirare dallo scultore Sig[nor]e Torwaldsen le statueII, e gruppaIII ebbe da lui parola, che gli l’avrebbe rimessi con sollecitudine, È trascorso già molto tempo da che ebbe il Marchese scrivente questa promessaIV, che non vedendo effettuare le rinuova di nonpiù tardare a fargline l’ordinata consegna, che è[?] quanto si attende dall’esatezza, e parola del Sig[nor] Torwaldsen che saluta distintamente

Dal Banco 6 Juill et 1809

Oversættelse af dokument

Marchese Torlonia, som havde fået det overdraget af grevinde de Worontzoff at afkræve billedhuggeren hr. Thorvaldsen statuerne og en gruppe, fik af ham det løfte, at de skulle omhyggeligt blive afleverede. Der er nu gået lang tid, siden marchesen fik dette løfte som svar på sit brev, uden at han dog har set det blive udført, hvorfor han gentager sin anmodning om ikke at tøve med den forlangte overdragelse, hvad man venter sig af hr. Thorvaldsens punktlighed og ordholdenhed, han hilses venligst

Fra banken 6. juli 1809.

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret]

General Comment

Brevet har været sendt til Thorvaldsen indeholdende brevet fra Irina Vorontsova 24.6.1809.

Archival Reference

m2 1809, nr. 13a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A28 Amor og Psyche, ca 1807, inv.nr. A28
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41

Commentaries

  1. Den russiske grevinde Irina Vorontsova.

  2. Foruden en skulpturgruppe bestilte februar 1804 og 5.3.1804 Vorontsova fire skulpturer og to buster (disse muligvis i fællesskab med sin søster Golitsyna) Hvilke statuer af de fire oprindeligt bestilte, der her er tale om er uvist, idet det synes at fremgå af Vorontsovas brev 24.6.1809, at i hvert fald et eller flere af de bestilte værker på dette tidspunkt var nået frem til Skt. Petersborg. Se evt. referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

  3. Grevinde Vorontsova bestilte i februar 1804 en skulpturgruppe forestillende Amor og Psyche. Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplar befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen, A28, og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. For yderligere diskussion heraf, se evt. referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

  4. Ved hvilken lejlighed Thorvaldsen skulle have lovet Torlonia at overdrage ham værkerne er uvist, ligesom det ikke vides, hvorvidt løftet er afgivet skriftligt eller mundtligt. Ej heller foreligger skriftlige løfter fra Thorvaldsen til Vorontsova angående værkernes aflevering, omend Vorontsova flere gange, se fx hendes brev 14.5.1806, påpeger afleveringsdatoer, hvortil Thorvaldsen har lovet værkerne færdige.

Last updated 03.10.2018