25.1.1802

Sender

J.C. Ulrich

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Udskrift: Monsr B. Thorwaldsen / Rome.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Ulrich has received Thorvaldsen’s letters, but his two crates have not yet arrived at Leghorn. Ulrich has taken one letter to Johan Hartvig Ernst von Berger, captain of the Danish frigate Triton.

Document

Livorne ce 25 Janvr 1802

Rome
Mr B Thorwaldsen!
En reponse a l’honneur de vos deux lettres du 15 & 16 Ct.I je ne puis pas encore vous annoncer l’arrivée de vos deux CaissesII, que m’avés adressés par le voiturier DainelliIII, mais j’espere qu’il ne tardera pas a paroitre. –
Je n’ai pas manqué de remèttre votre Incluse a Mr le Capte. BergerIV, & il m’a dit vous avoir deja répondu directemt ainsi vous Saurés vous regler, j’ai pris note, de votre Desir de faire une Contre Caisse aux deux dernieres que m’envoÿés, pour les preserver contre l’humiditéV. & je ne manquerai pas en son Tems de vous donner avis & vous fournir la note de mes fraixVI. –
Je vous salue amicalemt.

J.Cphe Ulrich.

General Comment

Dette brev omhandler transporten af Thorvaldsens kasser med kunstværker, etc. til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Archival Reference

m1 1802, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Thorvaldsens to breve af 15. og 16.1.1802 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.
  Som det fremgår af det følgende var det ene brev stilet til kaptajn Berger, der besvarede det i sit brev af 20.1.1802.

 2. Thorvaldsen sendte i begyndelsen af 1802 to kasser til Livorno med henblik på videretransport til København.
  Det fremgår af Thorvaldsens brev af 20.3.1802 til Abildgaard, at disse to kasser er identiske med den såkaldte tredje og fjerde kasse af de fem, Thorvaldsen fik hjemsendt i 1802, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 3. Denne fragtmand er uidentificeret.

 4. Den danske kaptajn Johan Hartvig Ernst von Berger på orlogsfregatten Triton, der skulle transportere Thorvaldsens kasser til København.

 5. Det vides ikke, om Ulrich fik fremstillet den ønskede “Contre Caisse”.
  Thorvaldsen bad også kaptajn Berger i brev af primo februar 1802 om at anbringe kasserne ombord på fregatten Triton et sted, hvor “…de saa lidet som mueligt vilde være fugtigheder exponerede…”
  Billedhuggeren var med rette bekymret for, om indholdet i kasserne var tilstrækkeligt beskyttede mod vejrliget. Da hans kasser endelig nåede København stod de pga. uheldige omstændigheder i næsten et år under åben himmel, før de blev taget i forvaring af Nicolai Abildgaard, se hans brev af 17.1.1804.

 6. Ulrich fik ikke umiddelbart sit udlæg igen og bebrejdede Thorvaldsen dette, da de to mødtes 1804, jf. Thiele I, p. 225. Det økonomiske mellemværende blev først løst yderligere to år senere, se brev af 28.7.1806 fra Ulrich til Thorvaldsen.

Last updated 29.04.2015