13.4.1801

Sender

J.C. Ulrich

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorwaldsen / Pensionnaire de l’Academie Royale / de Dannemarc / Rome. / Al Caffé GrecoI. / Strada Condotti.
Tilskrift: A Monsieur B. Thorwaldsen Pensionnaire de l’Academie Royale de Dannemarc Rome. Al Caffé Greco Strada Condotti.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Ulrich has negotiated with the shipping firm of Jaume & Schwarz regarding Thorvaldsen’s two crates bound for the Royal Danish Academy of Fine Arts. He is sorry that the shipment to Copenhagen may be delayed due to the state of war between England and Denmark.

Document

Livourne ce 13e Avril 1801.

Monsieur

Pour satisfaire à l’honneur de votre lettreII du 27e passé je suis convenu avec Mrs. Jaume & SchwartzIII de retirer les deux CaissesIV en question, ce qui aura lieu demain, mais afin que tout se passe en bonne regle, il seroit necessaire que vous me transmettiez une lettre d’ordreV pour ces Messieurs, qui se contenteront en attendant de mon obligé. J’observe aureste que les depenses de [tegn for piastre] 32.62 1/2 – pour le Transport, joint aux autres fraix jusqu’à l’Expedition seront à la charge de l’Academie Royale de Copenhagen, ainsi je m’en rembourserai en son tems. Il est seulement facheux que l’Embarquement devra être retardé peutêtre encore longtems à cause du different avec l’AngleterreVI et malheureusemt. Mr. BergerVII avec sa fregatte le Triton aussi bien que le Brigg du Roy GlommenVIII, sont arretés à MahonIX, où ils s’etoient rendus, pour aller prendre le Navire avec les PresentsX destinés pour Tunis, qui de cette maniere se trouvent encore sequestrés.
Bien sensible à toutes les expressions honnetes dont vous me comblez, j’attends votre reponse et vous salue très sincerement.

Jn Cphe Ulrich

General Comment

Dette brev omhandler to af de kasser, som Thorvaldsen sendte til Kunstakademiet i de første år af sit ophold i Rom, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
Thorvaldsen besvarede dette brev i et nu forsvundet brev af 24.4.1801, som Ulrich så replicerede på med sit brev af 27.4.1801.

Archival Reference

m1 1801, nr. 6

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 171.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. På dette tidspunkt boede Thorvaldsen antagelig i Via Sistina 141, se Thorvaldsens bopæle, men modtog øjensynlig post i den berømte Caffè Greco, der hyppigt blev anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

 2. Thorvaldsen brev af 27.3.1801 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.

 3. Handels- og speditionsfirmaet Jaume & Schwarz i Livorno.

 4. Ulrich havde i sit foregående brev af 16.3.1801 tilbudt at tage hånd om de to kasser, der var indefrosset i Jaume & Schwarz’ konkursbo.
  Thorvaldsen havde sendt de to kasser til firmaet i Livorno i foråret 1800, se fragtbrevet 17.3.1800 og 29.3.1800.
  Se også artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 5. Thorvaldsen sendte antagelig en sådan fuldmagt i sit nu forsvundne brev af 24.4.1801, men det viste sig, at Ulrich havde brug for en fuldmagt med Georg Zoëgas signatur, som det fremgår af Ulrichs brev af 27.4.1801.

 6. Brevet er skrevet kun 11 dage efter Slaget på Reden 2.4.1801, så det er næppe sikkert, at Ulrich hentyder til selve slaget. Den engelske flåde var dog ankommet til Øresund allerede i slutningen af marts, og man vidste længe før, at søslaget var under opsejling.
  Ulrich sigter nok også mere generelt til det pres, englænderne lagde på den danske regering som følge af Danmarks indtrædelse i begyndelsen af 1801 i neutralitetsforbundet med Rusland, Sverige og Preussen. Dette forbund krævede retten til uhindret at transportere varer via søvejen, uden at skibene blev opbragt af de krigsførende parter England og Frankrig.
  Disse uroligheder gjorde søvejen usikker på dette tidspunkt, og transporten af Thorvaldsens kasser kunne derfor have lange udsigter, sådan som Ulrich meddeler.

 7. Fregatten Tritons kaptajn Johan Hartvig Ernst von Berger, der også var chef for en dansk eskadre i Middelhavet 1800-02.

 8. Glommen var en brig i den danske flådes tjeneste 1792-1807.

 9. Dvs. Port Mahon på den spanske ø, Menorca, hvor fregatten Triton og briggen Glommen blev opbragte af englænderne under krigshandlingerne 1801, se T.A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935, vol. I, p. 97.

 10. Dvs. et såkaldt “presentskib”, som den danske regering årligt sendte til de nordafrikanske stater for at sikre danske skibes fredelige passage i Middelhavet. Også fregatten Thetis, som Thorvaldsen kom til Italien med i 1796, eskorterede et “presentskib”.

Last updated 29.04.2015