16.3.1801

Sender

J.C. Ulrich

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Spor af seglet på stedet, hvor det har siddet.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur B. / Thorwaldsen, pensionnaire / de l’Academie Royale de / Dannemarc / Roma. / Al Caffé GrecoI / Strada Condotti.
Tilskrift: A Mr. B. Torwaldsen Pensionair de l’accademie Royale de Dannemark. Rome.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

J.C. Ulrich meddeler, at de to kasser, som Thorvaldsen har efterlyst, er indefrosset i speditionsfirmaet Jaume & Schwarz’ konkursbo.
Ulrich tilbyder at frikøbe dem og sørge for deres viderebefordring ved først givne skibslejlighed.

Document

Monsieur
J’ai l’honneur de votre lettreII du 12 C[et]t[e] en reponse je vous dirai que la maison Jaume & SchwartzIII a effectivem[en]t fait banqueroutte il y a deja qque Tems, mais suivant vos desirs, j’ai pris de suite des Informations au sujet des quattres CaissesIV, qu’ils avoient dans leurs mains & qui vous interessent & j’ai le plaisir de vous dire, que les deux qui regardent Mr. BrunV a Copenhague furent deja de son ordre retirés & disposés par une autre maison d’ici, les deux autres a l’adresse de Mr. AbilgaardVI existent encore ches ces Iaume & C. & je pourrai les retirer & mettre en SuretéVII, contre le rembours des fraix, desque cela vous fera plaisir, & desque je trouverai ensuite une bonne Occasion, je les enverrai a Copenhaque, malheureusem[en]t. elle n’est pas si prochaineVIII.
Je vous offre mes Services, en tous ce qui peut dependre de moi & vous saluë amicalem[en]t.

Livorne ce 16 Mars
1801
J.Cphe Ulrich

General Comment

Dette brev omhandler to af de kasser, som Thorvaldsen sendte til Kunstakademiet i de første år af sit ophold i Rom, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Thorvaldsen besvarede dette brev i et nu forsvundet brev af 27.3.1801 (se evt. referenceartiklen om forsvundne breve), som Ulrich så replicerede på med sit brev af 13.4.1801.

Archival Reference

m1 1801, nr. 4

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 171.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. På dette tidspunkt boede Thorvaldsen antagelig i Via Sistina 141, se Thorvaldsens bopæle, men modtog øjensynlig post i den berømte Caffè Greco, der hyppigt blev anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

 2. Thorvaldsens brev af 12.3.1801 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.

 3. Handels- og speditionsfirmaet Jaume & Schwarz i Livorno.

 4. Som det fremgår af det følgende, er der tale om to af Thorvaldsens kasser og to kasser sandsynligvis tilhørende Constantin Brun.

 5. Sandsynligvis den tysk-danske storkøbmand Constantin Brun.
  Hvad de to kasser rummede, vides ikke, men at Thorvaldsen har henvendt sig desangående, skyldes antagelig, at Brun var besvogret med Friedrich Münter, der var Georg Zoëgas gode ven. Zoëga og Münter stod i tæt brevkontakt mellem Rom og København, og de to kasser kan da muligvis have været en del heraf. Zoëga kunne have bedt Thorvaldsen forhøre sig om kassernes skæbne, når han alligevel skulle undersøge, hvad der var sket med hans egne kasser.

 6. De to kasser, stilet til Nicolai Abildgaard, havde Thorvaldsen sendt til Livorno i foråret 1800, se fragtbrevet 17.3.1800 og 29.3.1800.
  Se også artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 7. Dette tilbud takkede Thorvaldsen ja til, og Ulrich fik derefter kasserne trukket ud af Jaume & Schwarz’ konkursbo, se den videre korrespondance med Ulrich, 13.4.1801, 27.4.1801 og 11.5.1801.

 8. Der gik næsten endnu et år, før kasserne kom videre fra Livorno, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Last updated 29.04.2015