21.5.1797

Sender

Peder Pavels

Sender’s Location

Malta

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: a Monsieur / Monsr B: Torvaldsen / Sculpteur / on recomende cette lettre a Monsr / Zoega agent danoise / à / Rome.]
Tilskrift på brevforsiden: Recu a Naples le 17 & expedie / le 20 Juin 1797. / HeigelinI

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Peder Pavels, the chaplain of the Thetis, sends his greetings and reports what has happened on the frigate since Thorvaldsen disembarked.

Document

Malta d: 21d May

  fra din Ven Peder Pavels –

Vi har nu været under TripoliII med BriggenIII og den algierske Ambassadeur men har endnu ikke faaet Fred – paa TilbageReysen kom en anden dansk Fregatt Najaden og løste os af. vi skal nu først gaae til TunisIV, saa igien til Algier og i nogle spanske Havne hvor vi da maa Bestandig ligge i Quarantaine til vi komme hiem som vi venter vil skee i Efteraaret. Jeg har ligget af KoldfeberV i 3 Uger. G:adjudantenVI leverde mig dette Brev til DigVII, han sagde han vilde ikke svare paa dine BreveVIII for [de vare for] vidtløftige. her er daglig ventende nok en anden Fregat TritonIX. Vi ligger her som sædvanlig Quarantaine, har [ikke] været i Land siden sidst jeg skrev dig til f[ra…] [papiret mangler] [...I Alg]ier graßerer Pesten, Gud hielpe Fr [papiret mangler] nne. meget morsom blev co [papiret mangler] [...e]re friske ombord uden jeg [papiret mangler] naar jeg komer hiem [papiret mangler] [...dine For]ældreX lev vel!

[i margen:] Secr: SmidtXI hilser meget flittig, han lever vel og kan svømme med KorkXII

General Comment

Nederste venstre hjørne af brevet er revet af, hvorved halvdelen af de sidste 5 linjer mangler.

Som det fremgår af udskriften og tilføjelsen lige under den, blev brevet sendt til Georg Zoëgas adresse i Rom via Christian Heigelin, dansk konsul i Napoli. Heigelin skriver, at han sendte brevet videre 20.6.1797, så Thorvaldsen må have modtaget brevet kort tid derefter.

Archival Reference

m1 1797, nr. 3

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 106.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Konsulen Christian Heigelin.

 2. Fregatten Thetis var udsendt for at forhandle fred med pasha Sidi Yussef i Tripoli se referenceartikel herom.

 3. Den danske brig Sarpen, som stødte til Thetis 6.4.1797 på Malta og ledsagede fregatten til Tripoli, se Pavels’ dagbog i Sørensen & Schirò, op. cit., p. 63-64.

 4. På vejen hjem til Danmark blev Thetis beordret til at sejle til Tunis, hvor skibet lå for anker 28.5.-7.6.1797. Her skulle konsulen Hans Gottsche Olsen (1760-1829) samles op og fragtes til Algier, som Thetis ankom til 17.6.1797 og forlod 23.6. Herefter fortstatte man til Malaga.
  Alle disse steder kom Thetis’ besætning i karantæne pga. pestsmittefare, sådan som Pavels forudser det i dette brev i det følgende.
  Se Pavels’ dagbog i Sørensen & Schirò, op. cit., p. 67.

 5. Pavels omtaler sin sygdom i sin dagbog i Sørensen & Schirò, op. cit., p. 65.

 6. Dvs. generaladjudanten Lorens Henrich Fisker, der var Thetis’ kaptajn.

 7. Thiele I, p. 106 antager, at dette brev er Gotskalk Thorvaldsens brev af 1.11.1796 pga. udskriften: “Til / S: T: / Hr. Thorvaldsen / paa Fregaten / Thetes”. Som det fremgår af Gotskalk Thorvaldsens næste brev af 8.5.1797 blev brevet af 1.11.1796 fragtet til Thetis med fregatten Najaden, som var blevet udsendt for at afløse Thetis i Middelhavet.
  Pavels må have sendt faderens brev med sit eget via den danske konsul Heigelin i Napoli, som det fremgår af Heigelins notat på Pavels’ brev. Heigelin sendte Pavels’ og faderens brev videre den 20.6.1797, så Thorvaldsen må have modtaget dem sidst i juni, som Thiele også påpeger.

 8. Thorvaldsens breve til kaptajn Fisker kendes ikke.
  Når Pavels nævner, at Thorvaldsens breve iflg. Fisker var for vidtløftige, er det vist med en snert af ironi. Mellem de to venner har det snarere været militærmanden Fisker, der ikke var “vidtløftig” nok.

 9. Den danske fregat Triton, der sammen med ovennævnte fregat Najaden blev udsendt til Middelhavet for at afløse Thetis. Triton nåede dog ikke frem, førend Najaden havde opnået fred med pashaen af Tripoli.
  Se Sørensen & Schirò, op. cit., p. 13 og 63.

 10. Thorvaldsens forældre, Karen og Gotskalk Thorvaldsen.

 11. Skibssekretær H.A. Schmidt, der skænkede sin rejsedagbog fra Thetis’ udrejse til Thorvaldsen. Den findes nu i arkivet på Thorvaldsens Museum. Jf. Thiele I, p. 53.

 12. Dvs. svømme med et datidigt svømmebælte, idet det, jf. Ordbog over det danske Sprog vil sige, at svømmeren har korkstykker (et korktornyster) spændt på ryggen eller er iført en korkforet trøje.

Last updated 23.03.2015