20.2.1844

Sender

Jørgen Dalhoff

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Receipt for payment of clay, iron, and iron bands delivered in March, April, and May 1843 for the execution of the colossal statues for Christiansborg.

Document

Høivelbaarne Hr. Conferentzraad Thorvaldsen
Leveret til de store Statyer til Christiansborg SlotI.

1843
Marts d 27.
April d 3.
d. 4.
d. 15.
 
d. 28.
 
Mai d. 11
 
 
d. 31

98½ [lispundII] Leer à 8 ßIII
137 [lispund] dito à 8 ß
220 [lispund] dito à 8 ß
31 [lispund] 10 [pund] Jern fra Tvermoes med Arbeidsløn
17 [lispund] 4 [pund] dito af eget Jern med dito à 16 ß
2 [lispund] Jernbaand à 20 ß pr. [pund]
106 [lispund] Leer à 8 ß
170 [lispund] Leer som tidligere af Frøken HerbstIV har været benyttet er malet om og atter brugt her à 8 ß
42 [lispund] er malet derimellem og henbragt à 8 ß
det tidligere leverte Leer kjørt hjem og malet om
derved ialt kjørt 15 smaa Læds
og tillagt 180 [lispund] nyt Leer à 8 ß
60 [lispund] nyt Leer leveret à 8 ß
 
Kjøbenhavn d 20 Febr. 1844.

8Rbd 1 [mark] 4 ß
11 – 2 – 8 –
18 – 2 – . –
 
130 – 2 – . –
6 – 4 – . –
8 – 5 – . –
 
14 – 1 – . –
3 – 3 – . –
2 – . – . –
5 – . – . –
15 – . – . –
5 – . – . –
Summa 228 RbdV 2 [mark] 12ß
 
J Dalhoff.
betalt hvorfor
qviteres
J. Dalhoff.

General Comment

Denne kvittering svarer mht. datoer og kvanti fuldstændig til kvitteringen fra 28.11.1843. Dog er prisen for leret pr. lispund forskellig på de to kvitteringer. Hvorfor der findes to kvitteringer på betaling af det, der antagelig er den samme leverance, er p.t. ikke opklaret.

Archival Reference

gmIV, nr. 80

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele

Subjects

Persons

Works

A14 Herkules, 1843, inv.nr. A14
A16 Herkules, 1839, inv.nr. A16
A15 Herkules, 1843, inv.nr. A15
A17 Minerva, 1843, inv.nr. A17
A18 Minerva, 1839, inv.nr. A18
A19 Nemesis, 1843, inv.nr. A19
A20 Æskulap, 1843, inv.nr. A20
A21 Æskulap, 1839, inv.nr. A21

Commentaries

  1. Dvs. de fire kolossalstatuer til “det andet Christiansborg”, tegnet af C.F. Hansen. Thorvaldsen udførte skitser til dem alle: Herkules, jf. A15, A16, Minerva, jf. A17, A18, Nemesis, jf. A19 og Æskulap, jf. A20, A21, men nåede dog kun at fuldføre Herkules, jf. A14, inden sin død; de øvrige skulpturer blev fuldført af H.W. Bissen. Statuerne blev efter Christiansborgs brand i 1884 flyttet til deres nuværende placering i Prins Jørgens Gård.

  2. Et lispund er en gammel vægtenhed, der svarer til 8 kg, som det fremgår af Ordbog over det Danske Sprog.

  3. Gammel dansk mønttegn for skilling.

  4. Dvs. den danske billedhugger Adelgunde Vogt, f. Herbst, der arbejdede i Thorvaldsens atelier i årene 1840-1844.

  5. Dvs. rigsbankdaler, se også referenceartiklen Møntenheder.

Last updated 19.08.2014