6.2.1819

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

Workshop accounts for the first week of February 1819.

Document

Li 6 Feb[ra].ro 1819
 
GaetiI gior[na]:te cinque alla
CariatideII seconda: detratto
il solitoIII [tegn for scudi]
BogazziIV Scudi cinque [tegn for scudi]
TaccaV Scudi tre [tegn for scudi]
LiviVI Scudi quattro [tegn for scudi]
 
 
 
Portati da due CasseVII a RipaVIII
Spese in DoganaIX [tegn for scudi]
Porto a BordoX
 
 
 
 
S 2.50
S 5
S 3
S 4.
–––––––
S 14.50
–––––––
– 70
S 1.46
– 20
––––––––
2 – 36

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn, men også til forsendelse af værker fra Roms havn Ripa Grande. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på, udover det for assistenten Gaeti specifikt nævnte. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Archival Reference

gmII, nr. 1,69

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A249 Józef Poniatowski, 1819, inv.nr. A249
A821 Psyche, 1806, inv.nr. A821

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  2. Dvs. Karyatide, jf. A55 eller A56.

  3. En del af Gaetis løn blev udbetalt til hans hustru (hvis identitet ikke kendes); muligvis for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara. Se hertil f.eks. værkstedsregnskabet af 23.5.1818, hvor dette forhold omtales mere udførligt.

  4. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  5. Dvs. Thorvaldsens assistent Bernardo Tacca.

  6. Enten Livi den ældre eller den yngre, jf. Livi. Allerede Thiele bemærker, at en del af assistenterne i Thorvaldsens værksted er ubekendte, se hertil Thiele III, p. 125-26, samt referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

  7. Indholdet af disse kasser kendes p.t. ikke. For den enes vedkommende kunne der være tale om marmorversionen af Psyche, A821, der muligvis på denne tid blev sendt til køberen, den engelske kunstsamler Henry Philip Hope, jf. værkstedsregnskab af 25.1.1819. Den anden kasse kunne indeholde marmorbusten af Józef Poniatowski, jf. A249, hvis modtagelse kan bekræftes af brev af 8.4.1819. Se hertil også værkstedsregnskabet af 16.1.1819 og eksporttilladelsen af 14.1.1819, hvor denne buste muligvis omtales.

  8. Ripa Grande var Roms havn beliggende på Trastevere-siden af Tiberen. Marmor, oftest fra marmorbruddene i Carrara, ankom med båd gennem Tiberen hertil, ligesom varer og værker kunne udskibes herfra.

  9. Dvs. toldafgift i forbindelse med kassernes udførsel og fragt.

  10. Dvs. lastet. Se et eksempel på den omfattende procedure for et værks afsendelse i regningen fra speditøren af Francesco de Sanctis af 13.8.1811.

Last updated 06.01.2017