30.5.1818

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Værkstedsregnskab for fjerde uge af maj 1818.

Document

– il 30 Maggio 1818 –

GaetiI gior[na]:te nove compreso
ventiquattro Ore di piu,
impiegate ai due SuonatoriII :
detratto il solito Scudo
e mezzo che mio ZioIII paga
a sua MoglieIV in Carrara restano [a]
BogazziV chiede Scudi
sei a conto de’ LavoriVI
che va eseguendo
 
 
 
 
 
S.di 5.70
 
 
S.d 6
––––––––––––
S.d 11.70
––––––––––––

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på udover det nævnte stykke af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1818.

Archival Reference

gmII, nr. 1,49

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  2. Formentlig en del af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, hvor musikanter netop er fremstillet i færd med at hylde sejrherren musikalsk. Frisen var netop blevet bestilt i marmor 1.1.1818 af Giovanni Battista Sommariva.

  3. Eftersom regnskabets pennefører ikke er identificeret p.t., kan heller ikke dennes onkel identificeres. Penneføreren kunne evt. være den i regnskabet omtalte assistent Gaeti, der også selv må stamme fra Carrara, siden hans kone er bosat der (jf. det følgende), men også den omtalte billedhuggerassistent Ercole Bogazzi stammede fra Cararra.

  4. Eftersom oplysningerne om assistenten Gaeti er meget sparsomme, kendes identiteten på hans hustru heller ikke. Det vides ikke, hvorfor en del af lønnen blev udbetalt til hustruen, men det kan evt. have været for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara.

  5. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  6. Det vides p.t. ikke, hvilke arbejder Bogazzi var beskæftiget med, jf. også den generelle kommentar.

Last updated 06.01.2017