5.12.1818

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Datoen er svært aflæselig, hvad dagen angår, mens måned og årstal er entydige. Dagen kunne evt. også læses som den 9.; men eftersom den 5.12.1818 faldt på en lørdag, der normalt var lønudbetalingsdag for Thorvaldsens medarbejdere fastholdes læsningen som den 5.

Abstract

Værkstedsregnskab for første uge af december 1818.

Document

Li 5 X.bre 1818

GaetiI gior:te quattro e mezza alla CariatideII seconda: detratto
il solitoIII [tegn for scudi]
BogazziIV ScudiV cinque [tegn for scudi]
TaccaVI Scudi tre [tegn for scudi]
LiviVII Scudi quattro [tegn for scudi]
 
[tegn for scudi]
 
  2.10
  5  
  3.  
  4.  
–––––––
14.10

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Det vides p.t. ikke med sikkerhed, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på udover det for assistenten Gaeti specifikt nævnte. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1818.

Archival Reference

gmII, nr. 1,48

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  2. Dvs. Karyatide, jf. A55 eller A56.

  3. En del af Gaetis løn blev udbetalt til hans hustru (hvis identitet ikke kendes); muligvis for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara. Se hertil f.eks. værkstedsregnskabet af 23.5.1818, hvor dette forhold omtales mere udførligt.

  4. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  5. Dvs. den italienske møntenhed scudi; se hertil referenceartiklen om datidens Møntenheder.

  6. Dvs. Thorvaldsens assistent Bernardo Tacca.

  7. Enten Livi den ældre eller den yngre, jf. Livi. Allerede Thiele bemærker, at en del af assistenterne i Thorvaldsens værksted er ubekendte, se hertil Thiele III, p. 125-26, samt referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

Last updated 06.01.2017