28.3.1819

Sender

Peder Brønnum Scavenius

Sender’s Location

Rom

Recipient

Peder Brønnum Scavenius

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Abstract

Scavenius and Brøndsted called on Thorvaldsen, but they did not speak to him as he was busy working with a female model. With C.A. Jensen, Scavenius then visited St. Peter’s and the Vatican Art Gallery, where they saw Canova’s Perseus with the Head of Medusa, among other things. In the afternoon he called on J.L. Lund, where he saw a drawing of a painting for Christiansborg Palace, and went for a walk on Monte Pincio.

Document

Besøgt BrøndstedI. Faaet Nyt fra K.bhvn. – Prof. WagnerII. – Med Br. vildet besøgeIII Thorwaldsen, men ei faaet ham i Tale, da han var indelukket med en quindelig ModelIV. Med JensenV – der har malt EstrupVI meget træffende – til den weltberühmte Peters Kirke, der ingenlunde ved første Beskuelse svarede til min Forventning. Faca[den] uden synderlig Smag, Vestibulen det smukkeste; saavel uden som inden forekommer Kirken langt mindre end den er, man seer ikke dens uhyre Størrelse hi[?]. Daarlige[?] Figurer af HelgeneVII, af BerniniVIII, zire den indvendig. HøialtretIX med 4 snoede Seuler, der kunne være jødiske nok, men smukke ere de i Sandhed ikke. Pladsen uden for stor og smuk. I Midten den store Obelisk, de 2 herlig[e] Vand Spring, paa Siderne, de 2 Buegange, hver dannet af en 4 dobbelt dorisk Colonade. – Til Vaticanet, seet i alt Hast RaphaelsX TransfigurationXI, hans Mad. di FolignoXII ; gjennemløbet Stanzerne, beundret de skjønne Antiker i Belvedere: – ApolloXIII, LaocoonXIV, MeleagerXV. – Her staaer ogsaa Canovas PerseusXVI ; og hvad mere er, hans 2 StrandkadetterXVII. – Man veed ei, om man meest skal ærgre sig over den uhyre Impertinence, dette udviser – eller beklage Hr Marquesens Forfængelighed, der saa aldeles kunde forblinde ham, at han slet ikke bemærkede, at just paa dette Sted, maatte hine Statuer tabe alt det Verd, de ellers kunde have. – Om eftermiddagen besøgt Professor LundXVIII, hvor seet en smuk Tegning af et Malerie, som skal udføres i Christiansborg Slot: Anscar prædikende Christendommen ved HaddebyeXIX. – Derefter spadseret paa Monte Pincio.

General Comment

Teksten stammer Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, pp. 69-70. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference

Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 2. Den tyske billedhugger og maler Johann Martin von Wagner.

 3. Der er tale om et besøg i enten Thorvaldsens værksted i Vicolo della Catena, jf. Thorvaldsens værksteder, eller i Thorvaldsens bopæl i Casa Buti.

 4. Thorvaldsen benyttede ofte levende modeller, jf. denne liste over dem, som p.t. kendes. Arbejdet med modellerne foregik givetvis både i værkstedet og på Thorvaldsens bopæl, men dette er p.t. uafklaret.

 5. Den danske maler C.A. Jensen.

 6. Den danske historiker og godsejer H.F.J. Estrup blev 1818-19 malet af C.A. Jensen, men maleriets opholdssted er p.t. ukendt.

 7. I nærheden af Berninis baldakin i Peterskirken er der fire nicher med kolossale skulpturer af helgenerne Longinus, Helena, Veronika og Andreas. Bernini har udført Longinus (1638), mens de øvrige tre er af hans elever.

 8. Den italienske barok-billedhugger Gian Lorenzo Bernini (1598-1680).

 9. Berninis bronze-baldakin (1623–34) over Peterskirkens højalter.

 10. Den italienske renæssancemaler Rafael (1483-1520).

 11. Rafaels Transfiguration, 1516-20. Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana, inv. nr. 40333.

 12. Rafaels Madonna di Foligno, 1511-12. Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana, inv. nr. 40329.

 13. Dvs. den romerske marmorskulptur Apollon Belvedere, 130’erne e.Kr., der er en kopi af en tabt græsk original fra cirka 330-320 f.Kr. Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, inv. nr. 1015.

 14. Dvs. den hellenistiske skulpturgruppe Laokoon og hans sønner, ca. 200 f.Kr. Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, inv. 1059.

 15. Dvs. den romerske marmorskulptur Meleager, 2. århundrede e.Kr., som er en romersk kopi af en tabt græsk original fra det 4. århundrede f.Kr. Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, inv. nr. 490.

 16. Dvs. Antonio Canovas marmorstatue Perseus med den halshuggede Medusas hoved, 1797-1801, Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, inv. 969.

 17. Dvs. Scavenius synes, at de ligner havnearbejdere, jf. Ordbog over det danske Sprog. De to skulpturer, han taler om, er Canovas to boksere Creugas og Damoxenos, som står på hver sin side af Perseus. Musei Vaticani, inv. nr. 968 og 970.

 18. Den danske maler J.L. Lund.

 19. Tegningen kunne muligvis være identisk med eller lignende Lunds Christendommens Indførelse i Danmark, 1827? Blyant på papir, 45×58 cm. Roskilde Museum, inv. nr. 01926X0103.

Last updated 24.04.2017