23.8.1844 og 14.7.1845

Sender

Johann Scholl

Sender’s Location

København

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Scholl bevidner, at den version af relieffet Gratierne lytter til Amors sang, A602, som Hans Puggaard har fået lovning på af Thorvaldsen, er identisk med det marmoreksemplar, som han personligt arbejdede på i Rom, og som stort set ingen pletter har. Den anden, mere plettede, version var allerede sendt hjem til Danmark, da Puggaard bestilte relieffet. Thorvaldsen havde lovet selv at finhugge Puggaards version.

Document

No 126

Unterzeichneter war (1835 – 36) in Thorwaldsens AtteljerI mit der Ausführung des Basreliefs die drey GratienII in Marmor beschäftigt, und hörte von mehreren Künstlern, nahmentlich von Maler BlunckIII, daß dieses Basrelief von Thorwaldsen dem H: Großirer PuggaardIV GeschenktV worden sey, gegen erlegung der Auslagen von 300VI Scudi.
Der H Großirer besuchte öfter das Atteljer, und ich Erinnere wohl wie Thorwaldsens [sic] denselben einmal versprach, an dem Basrelief noch die letzte HandVII anlegen zu wollen.
welches hiermit Bescheinigt

Johann Scholl.

Bildhauer.

Kopenhagen d 13ten August 1844.

Ich bescheinige ferner das obiges Basrelief welches ich in Rom gearbeitet, und von Thorvaldsen an den Herrn Puggaard geschenkt wurde, dasjenige ist, was mit Capitain DahlerupVIII angekommen, von Cararischen Marmor, mit beinahe keine Fleken, und nicht das andere ExemplarIX welches Flecken hat. – welches Exemplar schon hier in Copenhagen war, da ich in Rom die Gratien des Herrn Großier Puggaard arbeitete.

Johann Scholl

Bildhauer.

Kopenhagen d 14t July
1845.

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Cftr Thorvaldsens Bo d 23 Octbr 1844

GustBrock

Archival Reference

Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 126

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A602 Gratierne lytter til Amors sang, 1821, inv.nr. A602
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601

Commentaries

 1. Dvs. Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini i Rom.

 2. Dvs. marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, der i dag findes på Thorvaldsens Museum.

 3. Dvs. den danske maler Ditlev Blunck.

 4. Dvs. den danske grosserer Hans Puggaard.

 5. Med skænket menes her, at Thorvaldsens tilbud, jf. Puggards brev af 10.4.1844, var, at Puggaard måtte få relieffet til en yderst billig pris, dvs. han skulle kun betale udgifterne til marmorblok, grovhugning og transport, men ikke til den tid, Thorvaldsen selv skulle anvende på at færdighugge værket. Se evt. hertil referenceartiklerne Thorvaldsens værkstedspraksis og Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

 6. I Puggaards brev af 10.4.1844 er prisen opgivet til 350 scudi.

 7. Dvs. foretage den sidste finhugning af værket. Se evt. hertil andre dokumenter, der omtaler Thorvaldsen som marmorhugger samt referenceartiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.

 8. Dvs. den danske kaptajn Hans Birch Dahlerup.

 9. Dvs. eksemplaret, der i dag befinder sig på Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0449.

  Puggaard fik, som det fremgår, først relieffet udleveret efter Thorvaldsens død og måtte på trods af de mange vidneudsagn tilmed nøjes med den i marmoret plettede udgave. Se hertil Puggaards korrespondance med eksekutorerne for Thorvaldsens bo vedr. udleveringen af marmorrelieffet: 9.4.1844, 10.4.1844, 13.8.1844, 13.8.1844, 12.7.1845, 14.7.1845, 2.8.1845 og 4.12.1845.

Last updated 23.10.2018