The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9763 of 10246
Sender Date Recipient
G. Borup [+]

Sender’s Location

København

13.8.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

No 127

Undertegnede bevidner herved at have hørt afdøde Conferenceraad Thorvaldsen flere Gange tale med Her Grossere [sic] Puggaard om at Basrelievet d 3 Gratier i cararisk Marmor, som sidst kom fra Rom, tilhørte ham /: Puggaard :/ men at han gjentagende vægrede sig ved at udlevere ham det førend det gandske var færdig. Han erindre [sic] tydelig, at Thorvaldsen engang paa Puggaards trængende Opfordring, at faa Gratierne udleveret paaviste ham hvad det var han først selv vilde eftergaae paa bemeldte Basrelief før det kom ud af hans Hænder. Han har ogsaa hørt Thorvaldsen sige at Puggaard ej skulde give mere derfor end hvad Marmoret og Arbeidslønnen kostede han selv ligesaa at han oftere har lovet Her Puggaard at fuldende det –

Kjøbenhvn d 13 Aug 1844
Borup
Artist
Elev af Thorvaldsen

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt i Cftr Thorvaldsens Bo 23 Octbr 1844

GustBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 127
Last updated 29.08.2011 Print