9.7.1841

Sender

Redaktørerne ved Bornholms Avertissements-Tidende

Sender’s Location

Rønne

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Abstract

Bornholms Avertissements-Tidende rapporterer om Thorvaldsens ophold i Leipzig.

Document

[...]

Efter at have opholdt sig længere Tid i Dresden besøgte Thorvaldsen ifølge Indbydelse af Major SerkeI dennes skjønne Gods MaxenII og gjorde derfra en Udflugt til det sachsiske SchweitzIII. Den 21. Juni ankom han paa Jernbanen fra Dresden til LeipzigIV, og saa snart dette blev bekjendt, blev der strax bragt ham en Morgenmusik og et Hurra, hvori en talrig Menneskemasse istemmede, og som siden blev gjentaget af de Studerende. Fra Leipzig berettes under 23. JuniV: Ifølge sine Venners Ønske modtog Thorvaldsen igaar Indbydelse til et herligt arrangeret Festmaaltid; hvortil omtrent Kl. 1 henimod 80 Damer og Herrer havde samlet sig i Hotel de SaxeVI. Den høithædrede Gjæst modtoges ved sin Indtrædelse i Salen med Musik; Toaster, Musik og Sang oplivede Maaltidet og da Taffelet var hævet, tog Mendelsoh[n]-BartholdyVII Plads ved et Fortepiano og henrykkede ved sil Spil alle Tilhørerne, hvorved Erindringen om, at vi nu snart see den fejrede Konstner forlade os, om ogsaa, efter hvad vi haabe, ikke for stedse, var saameget smerteligere. Nogle af en konstøvet DilettantindeVIII med sædvanlig Fuldendthed foredragne Sange sluttede denne alle Tilstedeværende sikkert uforglemmelige Dag, og efterat Æresgjæsten havde udtalt sin Tak paa det Hjerteligste afreiste han endnu samme Aften til WeimarIX.

[...]

General Comment

Dette er er en artikel i Bornholms Avertissements-Tidende, 14. Aargang, Nr. 55, 9.7.1841. Avisen refererer øjensynlig en tysk avis fra den 23.6.1841 om Thorvaldsens ophold i Leipzig fra 21.6.1841 til 22.6.1841.


Billedhuggeren var i Leipzig på vej fra København til Rom i selskab med familien Stampe, se evt. Rejsen til Rom, maj-september 1841.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. den tyske major Johann Friedrich Anton Serre.

 2. Maxen ligger ca. 15 km sydøst for Dresden i Sachsen.
  Thorvaldsen opholdt sig her fra 13.6.1841 til 21.6.1841.

 3. Udflugten til Sächsische Schweiz fandt sted 15.6.1841 til 16.6.1841.

 4. Thorvaldsen og hans rejseselskab drog ganske rigtigt videre fra Maxen via Dresden til Leipzig med toget 21.6.1841.

 5. Bornholms Avertissements-Tidende refererer utvivlsomt en tysk avis fra 23.6.1841.

 6. Festen blev ganske rigtigt afholdt 22.6.1841 på Hotel de Saxe i Leipzig.

 7. Dvs. den tyske komponist Felix Mendelssohn Bartholdy.

 8. Den pågældende sanger er p.t. ikke identificeret.

 9. Thorvaldsen forlod Leipzig 22.6.1841 med kurs mod Weimar.

Last updated 21.02.2020