25.12.1835

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Marie Puggaard beskriver en festlig julefest i Thorvaldsens og andre danskes selskab i Rom.

Document

Fredag den 25de.

[...]

Nu vel da vi kom derhenI kl. 9 i et nydeligt Locale, der vare to nye Danske nemmelig Frue FischerII og Frøk. HarboeIII ; i Begyndelsen var Selskabet temmelig stille, og man gik ind og besaae Juuletræet, som jeg aldrig har seet Mage til, ikke for Skjønhedens Skyld, fordi det var et Laurbærtræ, alle Presenterne vare indpakkede, saa vi marcherede tilbage igjen, og spillede Lotterie om dem, der vare mange meget smukke presenter, men også meget daarligt FaderIV vandt en kasse med smaae aftryk af Thorwaldsens BasreliefferV, og jeg en Flacon og saadant noget andet RagerieVI ; da vi vare færdige med det gik vi til det meget smagfuldt pyntede Bord hvor der var en Efeukrands til hver, til Damerne med Roser, SonneVII kom endeligen halvt stegt op fra Kjøkkenet efter at have lavet Grøden, som, Thorwaldsen meget smilende og fornøiet bragte ind paa Bordet. CrohmVIII og BlunckIX vare CameriereX, for at der ikke maatte være andre end Danske til Gildet.

Lidt efter lidt begyndte man at blive muntre; PezholdXI [gav] en meget kort og fyndig Sang, som vandt almindelig Bifald, især hos Thorwld.XII, som bestandig raabte »O den er mit Livstyke O begynd igjen«, og naar der blev begyndt, sang han med rigtig Hjertens glad; den lyder som saa

Soe–––len den kryber op
I Skoven Gøgen galer
Oxerne paa Marken gaae
Og med hinanden taler.
Men Lyna hun svæver paa Loftet

Til sidst kom et Orchester bestaaende af en meget kunstig Lirekasse, og efterat have spiist en mængde Danske Retter stode vi fra Bordet og vi gave os til at dandse; det var en sand Glæde at see den Barnlighed og Lystighed hvormed Thorwaldsen sprang omkring; thi han stak næsten de unge Mennesker ud. Ved den Leilighed nød jeg den Ære, som ikke mange have gjort nemlig at dandse flere Gange med Thorwaldsen, som sagde at han var lidt perialiseretXIII, han svingede rigtignok ogsaa lidt naar han i SonambulaXIV skulde staae paa et Been, naar han var færdig omfavnede han sin Dame og smed sig tillige med hende hvor han kunde komme til lige meget om man kom oven paa de andre; ModerXV dandsede næsten heele Tiden med ham og han var meget rørende, Moder sad en Rosenkrands paa hans smukke hvide Haar, hvilket der klædte ham meget smukt; hvortil han sagde »O ja det var Ret, pynt lidt paa mig«. Der blev meest dandset CotillonXVI og Baletter af forskjellige Slags. Pezhold gjorde sine Ting meget godt med Baletterne, og man troede strax, at det var NinaXVII han forestillede, der var også comiske Forestillinger, og vi vare i det heele i een Activitet, Unge og Gamle, Alle sprang de omkring saa det var en Fornøielse at see paa, og jeg har aldrig været paa saa moersomt et Bal, og tillige saa interessant, thi tænk dig at see Thorwaldsen kaste sig paa Knæe tilligemed alle de andre Herre. Da Klokken var tre toge de hinanden ret Hjertelig i Haanden i det de ønskede glædelig Juul, og efter et par Dandse endnu skildtes vi ad for aldrig meere at komme sammen Juuleaften i Rom. Da vi kom hjem ærgrede vi os rigtignok over at vi ikke Alle vare tagne til Maria MagioreXVIII, hvor der netop var en Fest kl. 3; men det var jo for sildig saa vi sov det bordt. ...

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Beskrivelsen af juleaften er tidligere publiceret af Asta Bang i Berlingske Tidendes Søndagsnummer, 12. juli 1931. J.B. Hartmann: `Danskernes Jul i Rom´, Danmarksposten, nr. 1 1-12. 1954, p. 4. Det fremgår i øvrigt ikke, hvor festen fandt sted.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Stedet er p.t. ikke lokaliseret, jf. den generelle kommentar.

 2. Formentlig den danske hofdame mm. Charlotte Dorothea Fischer.

 3. Muligvis prinsesse Charlotte Frederikkes adoptivdatter Charlotte Harboe.

 4. Dvs. den danske grosserer Hans Puggaard.

 5. Dette daktyliotek, som den slags kaldes, er pt. ikke identificeret, men mediet var en udbredt og billig måde at samle motiver fra kendte værker på.

 6. Dvs. ragelse, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 7. Dvs. den danske maler Jørgen Sonne.

 8. Muligvis fejl for Krohn og dermed antagelig den danske billedhugger og medaljør F.C. Krohn.

 9. Dvs. den danske maler Ditlev Blunck.

 10. Dvs. tjenere, fra italiensk camerieri.

 11. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

 12. Dvs. Thorvaldsen.

 13. Dvs. fuld, beruset, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 14. Egentlig sonnambula, dvs. søvngængerske, men her lader udtrykket til at være en særlig dans eller selskabsleg. En sådan er p.t. ikke nærmere identificeret.

 15. Dvs. den danske maler Bolette Puggaard.

 16. Dvs. en selskabsdans, jf. Jørgen Schou-Pedersen: kotillon i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. august 2018.

 17. Marianne Saabyes oprindelige note til uddraget lyder: »Nina ‒ eller Den vanvittige af Kærlighed«, pantomimisk ballet af Milon, arrangeret for den danske scene af Aug. Bournonville. Balleten dansedes i 1834 i København med fru Heiberg i hovedrollen. Jeg takker museumsinspektør Klaus Neiiendam for denne oplysning.

 18. Kirken Santa Maria Maggiore i Rom.

Last updated 10.10.2018