29.8.1804

Sender

Poul Scheel

Sender’s Location

Hamborg

Recipient

Georg Zoëga

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet. Her gengives imidlertid blot et uddrag af brevet. Se desuden den generelle kommentar.

Abstract

Scheel beder Zoëga hilse Thorvaldsen og bede ham om ikke at sætte den af ham bestilte buste bagerst i køen.

Document

[...]
Herzliche Grüße an Thorvaldsen, und die Bitte Saxtorphs BüsteI nicht über seine übrigen Arbeiten hintenanzusetzen. Er ist freylich etwas hartII, daß er seinen Meissel auf ein pausbackigtesIII nordisches Gesicht verwenden muß, aber unter seinen Händen wird selbst ein solches zu interessanten Kunstwerke werden, überdies muß er bedenken, das es das Monument eines um die Wissenschaften verdienten MannesIV ist, dem die Geburtshülfe in Dänemark so unendlich viel verdankt. Beym Absenden bitte ich ihm zu Hülfe zu kommen, daß er eine sichre u Wohlfeile Gelegenheit aufsuche es nach Livorno an unsren Landsman WulffenV zu schaffen.

General Comment

Af brevet citeres kun de passager, som omhandler Thorvaldsen. Dette brev og andre til og fra Zoëga er under udgivelse af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Karen Ascani: Georg Zöega: Briefe und Dokumente II-IV.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2754, 4º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A899 Mathias Saxtorph, 1801, inv.nr. A899

Commentaries

  1. Se hertil referenceartiklen omhandlende Saxtorphs buste. Busten af Mathias Saxtorph, som Thorvaldsen ikke selv udførte, findes i dag i marmor på Rigshospitalets Fødselsstiftelse, en gipsafstøbning af busten på Thorvaldsens Museum, A899.

  2. Dvs. han er noget ‘modvillig’.

  3. Thorvaldsen må tilsyneladende overfor Scheel have beklaget sig over at skulle udføre et så “basunkindet nordisk ansigt”, hvilket har fået Scheel til at bede Zoëga om, at minde Thorvaldsen om, at “under hans hænder bliver selv et sådant til et interessant kunstværk”.

  4. Saxtorph blev professor i medicin ved Københavns Universitet og fødselslæge 1771. Yderligere blev han justitieråd 1784, etatsråd 1792 og rektor for Københavns Universitet 1785.

  5. Den dansk-tyske købmand Johann Heinrich Wulffen, som var dansk konsul i Civitavecchia.

Last updated 14.10.2014