Antagelig 15.2.1809

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Montenero

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Deres Excellence!

Hr. Dr. KohlrauschI har beskrevenII saa omstændelig det sørgelige Dødsfald, som henrev vor uskatteerlige Zoëga, saa jeg ikke behøver at berøre dette sørgelige Tab. Jeg vil kuns anføre lidet, hans Stervbo og (sidste Vil)lie angaaende, da jeg selv har (været) tilstede i

– – – – – – –

forseglet i Hr. Humboldt Huus og har samlet hans Manuskript. Sigra Laura og Federigo ere i Kost hos Labruzzi, og Mimma hos Madam Brun – – – –

Oversættelse af dokument

Sir, Your Excellency,

Doctor Kohlrausch has described at great length the tragic death which carried off our inestimable Zoëga, so I do not need to refer to this sad loss. I will only mention a little, regarding his estate and last will and testament, as I myself have been present

– – – – – – –

Sealed up in Mr Humboldt’s house and has collected his manuscript. Signora Laura and Federigo board with Labruzzi, and Mimma with Madam Brun – – – –

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brevudkast kendes kun i Thieles afskrift, jf. arkivplaceringen. Thiele anfører, at fragmentet er “egenhændigt”.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

Thieles Excerpter, 1809, nr. 60

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den tyske læge Heinrich Kohlrausch.

  2. Se Kohlrausch’ udførlige beskrivelse af Zoëgas sidste dage i brev af 10.2.1809 til Herman Schubart.

Last updated 21.01.2015