25.7.1809

Sender

Camillo Landini

Sender’s Location

Carrara

Information on sender

Rester af laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Per recapito in Via Sistina, Palazzo Tomati / All Sigr Alberto Thorvaldsen Professore / di Scultura in / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Landini er efter nogle uger i Firenze nået til Carrara. Han fortæller, at han er taknemmelig for Thorvaldsens venskab og vejledning. Han beder ham om at skrive af og til og tilbyder desuden sin hjælp især som kunstkender. Han hilser fra sin bror og sender hilsner til Anna Maria Uhden og Christian Daniel Rauch i Rom.

Document

Stimat[issi]mo Sig[nor]. Thorvaldsen ed Amico Car[issi]mo

Dopo essermi trattenuto alcune settimane in Firenze sono arrivato nella mia PatriaI in ottimo stato di Salute.
Crederei di mancare ad un mio dovere, se io non le dassi le mie nuove. Io conosco di avere a Lei molte obbligazioni, e specialmente quella di avermi diretto in quei pochi studjII, che hó fatto.
Sempre, e poi sempre le ne sarò riconoscente e mi riputerò onorato dalla di Lei amicizia.
La prego a farmi avere di quando in quando le di Lei nuove, a caratteriIII. Se da questo Paese, ove per ora mi conviene dimorare, io posso in qualche cosa servirla, Ella mi comandi liberamente. Conti pure di avere in me un Amico, che se sa qualche cosa nell’ArteIV, tutto lo riconosce dai di Lei buoni consigli.
Io sono sicuro, che Ella vorrá prevalersi di me in ogni opportunitá. Io la corrisponderó con quella Sinceritá, con cui hó procurato sempre di distinguermi.
Aggradisca i cordiali saluti di mio FratelloV, e mi creda quale mi pretesto con verace stima, ed attaccamento.

Suo Dev[otissi]mo ed Ob[bedientissi]mo Servo ed Amico

Camillo Landini

Carrara 25. Luglio 1809

P.S. Mi faccia il favore di presentare i miei piu distinti complimenti alla Sig[no]ra. Anna MariaVI ed al Sig[no]r. RauhVII.

[På venstre del, nederst, adskillige blyantspåskrifter med Thorvaldsens egen hånd:]
A Thorvaldsen
  A. Th
  A Tho Tho AlbertoVIII Thor
    A. Thorvaldsen
  A Thorvalds

[På venstre del, under udskrift, på højkant i forhold til ovenstående:]
A Tho T         A Thor
A Thor B
  BT  
  B Thorv B Thorv  
  A Thor  

General Comment

Brevet og blyantspåskrifter findes på bagsiden at et stykke papir med løse blyantsskitser på forsiden, C206r. Thorvaldsens blyantspåskrifter kunne være en vis forfængelig betragtning over og øvelse i at udføre sin signatur. Selvom der på det tidspunkt brevet blev skrevet, var gået mere end 12 år siden Thorvaldsen kom til Rom, forsøgte han sandsynligvis stadigvæk at perfektionere den italienske signatur. Måske har Thorvaldsen her ville sammenligne sin italienske underskrift, Alberto Thorvaldsen, med den danske signatur og monogrammet BT. Jf. eksempler på tilsvarende penneøvelser i tegningen C262r og C262v.
Monogrammet AT brugte Thorvaldsen kun sjældent i breve, jf. Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren. Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p. 13.

Archival Reference

C206v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

C206r Psyche med urnen. Merkur. Argus og Io (?), Ca. 1809, inv.nr. C206r

Commentaries

  1. Carrara i Toscana, Landinis fødeby. Efter brevets ordlyd at dømme, kunne det tyde på, at Landini ikke havde planer om at vende tilbage til Rom foreløbig. Sandsynligvis fik Landini sit eget værksted i Carrara ca. 1812, jf. Tesan, op. cit., p. 201. Rauch beretter i brev af 14.12.1812 fra Carrara, at Landini gør store fremskridt og har haft succes med to statuer af Iole og Paris. Senere etablerede Landini et værksted og en marmorhandel i Livorno i kompagni med en hr. Kleiber, jf. brev af 12.6.1814 fra Rauch til Thorvaldsen. Landini udførte dog stadig arbejder for Thorvaldsen. Ifølge Thiele III, p. 146 fik Landini i foråret 1822 af Thorvaldsen til opgave at færdiggøre basrelieffet Caritas (relieffet blev senere købt af Kommissionen for Frue Kirke, hvor det nu er anbragt, jf. Thiele III, p. 148-149).

  2. Af de værker, som Landini indtil dette tidspunkt havde hugget i Thorvaldsens værksted, kan nævnes busten af Adam Gottlob Detlef Moltke (originalmodel, A212). Marmoreksemplaret var indtil 1954 i slægtens eje og findes i dag i Kunsthalle zu Kiel). Se Sass, op. cit. og brev af 6.8.1804 fra Thorvaldsen til J.L. Lund.
    Landini huggede desuden statuerne af Bacchus (originalmodel i gips, A2) og Venus, jf. brev af 30.8.1805 fra Camillo Landini til Thorvaldsen, der udgjorde en del af grevinde Vorontsovas bestilling fra 1804. Se Tesan, op. cit., p. 201.

  3. Dvs. skrevet med egen hånd.

  4. Landini hentyder her til sine kunstkundskaber. Mens han arbejdede i værkstedet i Rom, skaffede Landini, på Georg Zoëgas foranledning, gipsafstøbinger af antikke statuer til Thorvaldsen. Landini har tydeligvis haft et godt kendskab til dette område. Se Tesan, op. cit., p. 201.

  5. Landinis bror Giovanni Landini.

  6. Thorvaldsens elskerinde Anna Maria Uhden.

  7. Den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch.

  8. Da Thorvaldsen kom til Rom, måtte han for forståelighedens skyd italienisere sit danske fornavn Bertel. Se referenceartikel herom.

Last updated 15.10.2018