The Thorvaldsens Museum Archives

Documents in which Giovanni Edoardo De Pecis is mentioned

25.3.1832

Maria De Pecis

Paolo Tosio

Maria de Pecis indvilger i at overdrage Paolo Tosio to breve fra Thorvaldsen. Brevene er skrevet ...