The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3457 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmine Kirchheiner [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et sort laksegl. Motivet er utydeligt.

26.4.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S:T: Hrr Etasraad Torvalsen.

Abstract

Charity from Thorvaldsen requested in support of the son of the deceased Øllegaard Lundegaard.

See Original

ærbødist ProMeMoria
Ieg vel herved tage mig den frihed at lade Hr Etasraaden hvide, at gud har taget min Moder, hun døde den 17 Februari dette aar, og afleger ieg min inderlige tak, for den godhed de har ladet hende nyde ved Hr. Professor Lund, som ieg ligeledes er den inderliste Tak skyldig, da han har vist Saa me[get] godhed imod min Salig Moder, og at de vis ikke har kunde givet nogen beder mand i Commesion at Sørge for hende en han har giord og da hun i det Siste aar har væert meget Svagelig, og træng mest til derrs gode hielp, nu trænger hun ikke mer og afleger ieg derfor enu eengang min TakSigelse for al deres godhed imod hende, skulle de gode Hr Etasraad engaang have lidet til overs som derrs gode hirrtte velde skienke til en Trængende, da vel ieg bede dem at tienke paa min ulykkelige broder, der er Høyst trængende og som de tillader mig at Sige dem dog er lidet godhed Skyldig imod, han vel vel ei heller længe trænge men da han ber paa en Svær brøst Syge, som aarlig tager meget til, gode Hr Etasraad vis liden godhed imod ham i den korte tiid han har tilbage, som vilde lætte hans Siste dage har det allernødvendiste, til at opholde hans usle liv med, ieg kan ei giøre ham noget godt som kunde være ham til lindring i hans Sygdom da min mand er borte og ieg har Selv børn, ieg giør ham det gode ieg kan og vel ieg slutte med det gode haab at de vist ikke vel glemme ham men at unde ham lidet af deres godhed som de har til overs

Deres Tiennerinde
Rasmine Kirchheiner
boende ved Wæster-Wald No. 205

Kiøb: d. 26 april 1824

Archival Reference
m9 1824, nr. 35
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Helpfulness · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
J.L. Lund · Øllegaard Lundegaard
Last updated 19.10.2014 Print