The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2790 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Rom

9.3.1821 [+]

Dating based on

Årstallet mangler, men indholdet taget i betragtning må brevet stamme fra 1821.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Udskriften er revet halvt over. På den resterende halvdel er der skrevet: [...] Signore / [Cavali]ere Thorvaldsen / [...] Scultore. / [...] Via Sistina

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Pal. Negroni 9. März

Prindsen har paalagt mig at tale med Hr Etatsraaden om et Anliggende, som maaskee kunde convenere begge; men en Upasselighed, som nøder mig til at blive hjemme i Dag og maaskee i Morgen, forhindrer mig fra at udføre denne HH. Befaling, med mindre det skulde være H. Etatsraaden beleiligt at komme til mig i min lille Celle paa en halv Times Tid. Jeg er, som sagt, at finde til enhver Tid af Dagen

ærbødigst Adler

Archival Reference
m6 1820, nr. 10
Last updated 10.05.2011 Print