The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2515 of 10247
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Rom

Før 15.2.1820 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Herr Professor A: Thorvaldsen Etatsraad og Ridder af Dannebrogen a Charlottenborgs [Slott] Copenhagen Germania per Hamburg.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

[...]
at sende Dem, som de bad mig om, ikke at forglemme da de forlod Rom for at reise til Neapel. I en af mine forrige Breve sagde jeg Dem, at Pala: Tomati bliver repareret; men denne Gang var Deres Studier urørte. Neppe havede Murerne begynt, at afstivne Muren under Studium til Gaden saa føren en viste de gamle Revner sig engange saa stor, og nye Revner kom til over 3 Døre til Studierne. Jeg lod derfor strax saa snart jeg mærkede uret bringe Gratierne og den sist modellerede Figur i Værkstedet og hvad ellers af Bøger Kaaber &c i Deres Saavekammer, Afstøbninger og Byster i Studierne og det lile Kammer ved Studium bragte jeg selv dels i Kammert vor Antikerne ere, og hvad der ikke kunde rømmes lagde jeg mit i Sallen, fornamlede saa Døren til Sallen og gav Studierne pris for Murfolket, de har ogsaa huseret der lige til i Dag: men nu er Alting i god stand og vist beder en før. Jeg skal bringe saa meget som muglig en vær Ting paa sin forrige Pladts igen, til De kommer til Rom. At jeg ikke har skreven det før, beder jeg De undskylder: Aarsagen var: naar jeg skulde fortelle vorledes det var fat med Huset saa havede De jo en Sorge mer og til ingen Nytte siden De jo dog ikke var her. Jeg har gjort det saa got jeg kunde og med omhygelighed for Deres Ting derfor beder vil De anse jeg de vil anse det som ingen Ting var sket siden alting bliver som det var før [xxxxxx].
Jeg har ikke meer at sige Dem for denne Gang, kun beder jeg [Dem] med overbærenhed læse ennu en Par Linijer mig selv angaaende: Jeg har begynt paa en Apostel i den sande størelse til Fruekirke i Kjøbenhavn og begynt dete i Deres Værksted der vor Frisen staar jeg har sat den i den venstre bagerste Hjørne af Værkstedet, saa at 4 marmorer Arbeider kunde arbeide i det beste Lys ogsaa er Gratierne Formet i dette værkstæde saa at lige til i Dag ikke et eneste stykke er flyttet for min skyld og heller ikke bedekker jeg noget af Frisen, siden paa den bagerste Væk af Verkstede ikke er Nogen Stykke. At jeg gjerne havede staat med dette mit Arbeide vor ingen saa mig og gjerne havede Ventet til De gode Thorvaldsen havede været igen i Rom det kan De let tænke Dem, naa[r] De for et eneste Øyeblik vil glemme Dem selv og tænke Dem i mit Sted. Dog skulde jeg Arbeide og De ikke var i Rom saa tror jeg jeg borde ikke staa nogen andre Sted en der i Deres Verkstede.
[xxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]nderne
[xxxxxxxxe] Stykke
[xxxxxxx]ed har
[xxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]r han
[xxxxxxxxxxx] været
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]er
[xxxxxxxxxx] paa
[xxxxxxxxxx]te Tiden
[xxxxxxxxxx]til
[xxxxxxxxxx]d 85 Bjo
[xxxxxxxxxx]uti
[xxxxxxxxxx]ering
[xxxxxxxxxx]89 Bajo
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxx] ialt
[xxxxxxxxxx]mans
[xxxxxxxxxx]e nu
[xxxxxxxxxx] have
[xxxxxxxxxx]erkstedet
[xxxxxxxxxx]Sante
[xxxxxxxxxx]mer.
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxx]dens da
[xxxxxxxxxx]tresse
[xxxxxxxxxx]e her
[xxxxxxxxxx]ger opmærk
[xxxxxxxxxx]det største
[xxxxxxxxxx]d in i Verk-
[xxxxxxxxxx]ldsen var her
[xxxxxxxxxx]igste Hilsner
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]rane
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]Reise og hendes
Navn og mange fler, jeg [xxxxxxx]lin, Heuer, Ekersbrg,
Clemens &c: De selv være hilset paa det Venligst af Deres hengivne H.E. Freund.

Archival Reference
m6 1819, nr. 61
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 40-41.
Subjects
Casa Buti · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 08.01.2018 Print