No. 2028 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Firenze

15.10.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Florentz den 15e. October 1818

Efter en meget lykkelig Reise ankom jeg her til i gaar Aftes Klokken fem, og befinder mig overmaade vel. Jeg takker Dem min bedste Thorwaldsen for alt godt som jeg har nydt i Deres behagelige Boelig, og skal aldrig forglæmme de lykkelige Dage som jeg tilbragte i Rom, i Deres Sælskab, og ved Siden af den guddomelige Mercurio, som staaer stedse for mine Øyne.
Hils den gode Miss Mackenzie, Madame Udden og den lille Elisa, samt Freund og Estrup. Jeg var saa lykkelig at møde den elskværdige Digter Ingemann, og Provst Schmidt. Hils d[isse] gode Menesker fra
Deres oprigtige Ven
Baron Schubart
Jeg beder at hilse flittigst den fortreffelige Barones[se] Humboldt, Madame Buti og hendes Døttre

Archival Reference
m5 1818, nr. 70
Last updated 10.05.2011 Print