No. 2029 of 10318
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Otranto

16.10.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Gustav Heintzelmann [+]

Recipient’s Location

Meldorf

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] ieg boer hos vor berømte Landsmand Thorvaldsen, og har i Ham truffet et lige saa fortræffeligt Menneske som Han er stor Kunstner. Han har i den Tid ieg har været i Rom, blandt andet mere, forfærdiget en Merkur, som nok er noget af det fuldkomneste Han har frembragt; Øjeblikket er valgt, da Merkur med sin Skalmeye har dysset Argos i Søvn, er i Begreeb med at Reise sig, og gribe efter Sværdet, for at dræbe Ham, Han har og mange Bestillinger; for Bejern skal han forfærdige et Basrelief til en Kirke 250 Fod langt; for Polakkerne Poniatowskys Statue til Hest, colosal Størrelse, i Bronxe; For Dannemark til Christiansborg Slot, Alexanders Indtog af Kararisk Marmor; For Sveits et Monument til Ære for de tapre Sveitzere, der vilde forsvare Ludvig den 16des Liv, med mange andre mindre betydelige Arbeider. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 15.02.2012 Print