The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7383 of 10246
Sender Date Recipient
Pauline Horneman [+]

Sender’s Location

København

After 10.9.1838 [+]

Dating based on

Da brevets udskrift omtaler Thorvaldsen som konferensråd, må brevet være afsendt efter 10.9.1838, hvor Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr Conferentsraad / T%(underlined)horvaldsen%.

Abstract

A playful invitation from Pauline to Thorvaldsen to attend a party Sunday evening.

See Original

Wilde den gode kjære Mand gjøre lille Line den Ære paa Søndag Aften at bivaane et Gilde som hun giver sine gode Venner – og kan De ikke blive hos os hele Aftenen da kom dog endelig fra Klk: 6. til 8. kommer De ikke, døer bestemt den yndige lille Line

Horenfisk

De vil moere Dem udmærket –

Archival Reference
m35 V, nr. 55
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Denmark
Last updated 27.07.2016 Print