The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4594 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl på brevets forside. I aftrykket anes teksten “AEQUA POTESTAS”, se hertil den generelle kommentar.

27.9.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet

Giuseppe Verzili [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

La Pontificia Accademia di San Luca fa piena fede qualmente nel Concorso Scolastico del 1828 il Sigr Giuseppe Verzili di Bagnorea ha ottenuto il Primo Premio in Architettura Teoretica per la invenzione di una grandiosa Cappella annessa ad un Nobile Palazzo di un distinto Principe.

Alberto Thorvaldsen
Presidente

Tommaso Minardi Profe. e Segretario del Consiglio
Dalle Sale Accademiche

Roma li 27 Settembre 1828

General Comment

Brevet er skrevet af en koncipist, men selve underskriften “Aberto Thorvaldsen” og titlen “presidente” er skrevet af Thorvaldsen selv.

Brevet er øverst smykket med et kobberstik af San Luca akademiets bomærke. Det viser en slange, der bider sig selv i halen og over den teksten “AEQUA POTESTAS”. Ovenpå slangens cirkel dannes en ligesidet trekant af arkitekturens, malerkunstens og billedhuggerkunstens redskaber (passer, pensel og mejsel).

Teksten “AEQUA POTESTAS” er antagelig citat efter digteren Horats’ (Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.v.t.)), Ars Poetica, linje 10: “pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.”, dvs. “Men maler og digter – de har da vel altid haft samme magt til at vove, hvad nu de har lyst til?”
Se evt. Søren Sørensen: ‘Horatius, Epistula de arte poetica’, in: Agora, nr. 2, Aarhus 2007.

Archival Reference
m35 II, nr. 12a
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN [+]

Comment on amanuensis

Brevet er skrevet af en italiensk koncipist, antagelig Tommaso Minardi.

Last updated 11.02.2013 Print