The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3854 of 10246
Sender Date Recipient
? Ingram [+]

Sender’s Location

Rom

18.11.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af indbydelsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Mons. / Mons. Le Chev. Thorwaldsen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Mons. Ingram prie le Chevalier Thorwaldsen de diner chez lui demain (Jeudi) a 6. heures

Pal Negroni
16 Nov. 1825


[På bagsiden har Thorvaldsen selv noteret følgende med både bly og blæk:]

Per un Quadro piccolo Luigi 20 21 S 88 40
per un Disegnio Luigi 10   S 44  
per un Disegnio piccolo 4   S 17 60
per un piccolo quadro Scudi 50   S 50  
per due Disegnio grande Luigi 50   220  
      382  
      17 60
      24  
      1[x] 60
      349 60
        66

[og vendt på hovedet i fht. ovenstående tekst:]

Per due quadri

General Comment

Thorvaldsens noter er for størstepartens vedkommende skrevet med blyant, men nogle af tallene er efterfølgende rettet med blæk, måske derfor synes udregningerne lidt akavede.

Archival Reference
m35 I, nr. 34
Last updated 10.05.2011 Print