The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2818 of 10247
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

14.4.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Frederik Julius Kaas [+]

Recipient’s Location

Firenze

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] Frøken Grodrian gav mig i Commission at kiøbe tre Paster Thorvaldsens Portrait og gav mig 6 Paul hertil, da disse kun koster 15 Bajok Stk., saa har jeg, for ey at sende Rommerske Penge til Florentz, og Summaen for liden til at omsætte i Vexxel kiøbt fire, trende mørke som hun ønskede, vælge kunde ieg ey thi han havde kun disse tre og en lysere efter egen Gusto, disse tillige med Rubinen for Prindsessen, skal ieg sende Dem med første Lejlighed [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.
Sass indleder ovenstående afskrift med at redegøre for, at “Koch har været paa en Udflugt til Perugia og nogle andre mindre Byer”.

Archival Reference
m34, nr. 72,80
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 15.02.2012 Print