The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2688 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

9.12.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] Fra Warschau har Pontopidan skrevet mig til – siden have vi her ey hørt fra Thorvaldsen, fra Venedig venter ieg at høre fra ham – alle herværende Konstnere vil modtage Thorvaldsen førend han kommer til Byen – ieg tænker i la Storta. I Wien skal han have hørt om det Uheld der er skeet i et af hans Atelier. Jeg formoder det er Dem bekiendt; et Bielkelag over et Trappehul hvorunder var Kielderrum og over samme 7 à 8 alens fyld er forraadnet og indstyrtet, dette har paa en 12 à 13 alens Dybde medtaget tvende færdige Marmorfigurer, nemlig Hyrdedrengen med Hunden, og Amor, samt Ganymedes i Gips [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,71
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Celebration 28.12.1820 in honour of Thorvaldsen's return to Rome · Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop 8.11.1820 · Journey to Rome, August-December 1820
Persons
Simon Christian Pontoppidan · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.05.2015 Print