9.12.1820

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

[...] Fra Warschau har Pontopidan skrevet mig til – siden have vi her ey hørt fra Thorvaldsen, fra Venedig venter ieg at høre fra ham – alle herværende Konstnere vil modtage Thorvaldsen førend han kommer til Byen – ieg tænker i la Storta. I Wien skal han have hørt om det Uheld der er skeet i et af hans Atelier. Jeg formoder det er Dem bekiendt; et Bielkelag over et Trappehul hvorunder var Kielderrum og over samme 7 à 8 alens fyld er forraadnet og indstyrtet, dette har paa en 12 à 13 alens Dybde medtaget tvende færdige Marmorfigurer, nemlig Hyrdedrengen med Hunden, og Amor, samt Ganymedes i Gips [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,71

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Last updated 19.05.2015