The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2608 of 10247
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

22.8.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Johan Gunder Adler [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen intends to travel via Poland to Italy in the company of the Danish architect Simon Christian Pontoppidan, who has won the large gold medal of the Academy of Fine Arts, and who is therefore entitled to study abroad.

[...] Thorvaldsen var den 25 July endnu i Kiøbenhavn, men havde fast besluttet inden July Maaneds Udgang at Reise, De veed det var afgiort at Warnsted skulde Reise med Thorvaldsen over Polen – dette er forandret; Han skal være Reist til Paris; og Architect Pontoppidan som sidste Concours vandt Academiets Guldmedaille, følger med Thorvaldsen. Han faar nok Understøttelse af Fondet ad usus publicos [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,55
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Persons
Fonden ad usus publicos · Kunstakademiet, København · Simon Christian Pontoppidan · Bertel Thorvaldsen · Friedrich von Warnstedt
Last updated 19.02.2020 Print