The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2961 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Firenze

8.1.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, jf. den generelle kommentar.

Hanne Dalgas [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Abstract

En introduktion af danskere, der snart kommer til Napoli; Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, Juliane Sophie, Eduard Berner, frøken Peglin, Bille-Brahe, Rissing, Frederik Carl Emil von Scholten og Andreas Peter Knudsen.

[...] I Rom er i denne Tid mange Landsmænd, hvoraf nok de fleste efter Carnevallet gaae til Neapel.
Prinds Philipsthal med Gemalinde og Følge Kammerjunker Berner og Frøken Peglin. – De vil og lære at kiende tvende vakre Landsmænd de unge Gver Bille Brahe, og Major [K!] Rissing som reiser med Dem. – Kammerjunker Scholten Søn, offisseer og Charge d’Afair Knudsen fra Thunis en Søn af afdøde Conferentzraad Knudsen i Kiøbenhavn
[...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,102
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Friedrich Wilhelm Carl Ludwig · Juliane Sophie · Frederik Carl Emil von Scholten
Last updated 08.08.2016 Print