The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3102 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Rom

15.11.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jørgen Koch [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Rom 15 Novber 1822.

Gode Koch.

Jeg har modtagen en Rolle med Kaaber fra Schmit i Florenz og strax leveret saaledes, som jeg modtog den til Gl. Brøndsted. De[n] blive ligne hos ham intil Sl: Pontopidans Sager blive afsendte til Kjøbenhavn tillige med den Rolle som jeg modtog af Schmit og den Rolle som Du selv har leveret Brønste[d] ved din Bortreise. Da nu Pontopidans Sager ere ankomne i god Behold til Khvn saa er det samme at formode om dine Ruller.

Thorvaldsen hilser, hans senere i Model under Arbeide er Kopernikus og flere af Figurerne i Frontonen til Frue Kirke udført af hans Skolarer[?] I Marmor er Merkur og Hebe gaaet til England, Dandserinde og Amor og Herden[?] til Vien. De 4 ovale Basriljeves i Marmor til Slotte[t] i Kjobn. staar fertig til afsendelse, de 4 replikker til Münche er afsende. Han arbeider paa Poniatofski og paa Forlængelsen af Alexander Fris til Kjøbenhavn.

Brøndsted hilser, han taler om at reise om nogle Maande til Paris for at befordre sit Værks Udgivelse.

Jeg har i Sommer modelleret bariljev til Monument for Etatsraad Skavenius som nu er i Arbeide i Marmor tillige i Marmor begge Buster af deres Hoyheder Prindse C og Prindse[ssen]

[I brevets margin er tilføjet] Jeg takker dig for Brevet fra Florentz men flere Breve har jeg sandelig ikke modtagen -

[På næste side, øverst:] I den Vinter til Heden igen indfinder sig arbeider jeg paa Evangeliste[n] Lucas til Slotskirken og vil stræbe efter at faa den saagod mig muglig er.

Kop har i denn[e] Sommer udført et Maleri forestillende Judas som forraader Christus det er afsend til Kjobenhavn. [sic]

Madam Thrane er vel og hilser paa det venligst[e] hendes Sønner er (?) flitige og raske Drenge, de ere nu begge i Institut

Af Landsma[mænd] er for nærvende Tid i Rom D. Krarup, Dr. Holm, Kjobman[?] Ploug.

Haug ventes hertil, Slik kom ikke til Rom, han er nu paa Veien til Kjøbenhavn

Lev vel og vær hilset paa det venligst[e] af din Ven

Freund.

General Comment

Der er her tale om et brev fra Jørgen Kochs brevsamling. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevet gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen. Brevet betegnes af Sass: “Graa Pakke A, blaat Omslag med Breve til Jørgen Koch fra andre, mest fremmede Kunstnere. 1818-1822 (no. 29)”.

Archival Reference
m34, nr. 72,1
Persons
Nicolaus Esterházy · N.B. Krarup
Works
Last updated 14.08.2018 Print