Back to K

N.B. Krarup

Denne biografi er under udarbejdelse.

Krarup rejste 1821-24 i Tyskland, Italien og Frankrig, herunder et ophold i Rom.

Fra 1828 var han bestyrer af Borgerdydskolen i København.

Han var 8.3.1830 et af de første medlemmer af festforeningen De danske Romere i København. I mange år afholdt selskabet sine fester i et lokale på Borgerdydskolen, som Krarup havde stillet til rådighed.

Han skal ikke forveksles med landøkonomen Niels Bygum Christian Krarup (1802-1865).

Last updated 14.08.2018

N.B. Krarup

Niels Bygom Karup 1792-1842 Danish School master
Mentioned in5 Doc.