The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9208 of 10246
Sender Date Recipient
NN 1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Basrieliefet som skal anbringes paa Christian den 4des Sarkophag kan blive 1 Alen 6 Tommer lang og 21 Tommer høi, med Kanterne.

Over samme anbringes Kongens Valgsprog
Regna Firmat Pietas.


Paa Monumentet for Fredrik den 6te

Agtes Anbragt 4 Basreliefs, hvortil er foreslaaet følgende

Æmner.

1. Stavnsbaandets Losning

2. Almindelig Oplysning

3. Stændernes Indstiftelse

4. Retfærdighedens Beskyttelse.

Basreliefernes Størrelse er antaget at blive 1 Alen og 20 Tommer høi

1 – 9 – bred forneden
1 – 7½ – bred foroven

Bustens Størrelse antages til
omtrent 1½ Alens Hoide,
1 Alens brede over brystet
21 Tomes Tykkelse fra Brystet til Ryggen

[Ved en firkant til venstre:]
[Foroven:] 1o 7½”
[Til venstre:] 1o 20”
[Forneden:] 1o 9”

Archival Reference
m34, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Christian 4., Roskilde Cathedral · Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark
Persons
Frederik 6.
Last updated 08.11.2016 Print