The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5367 of 10244
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Rom

7.11.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, men årstallet er svært læseligt. Eftersom brevet er skrevet søndagen den 7. november, kan der være tale om årene 1824 eller 1830, hvor Thorvaldsen og Knudtzon kan have været i Rom samtidig. Ud fra Knudtzons breve til Thorvaldsen af 15.9.1824 og 24.9.1824 meddeler Knudtzon, at han desværre ikke kommer til Rom inden året er omme. Brevet her kan derfor ikke være fra 1824, men er her dateret til 1830.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / &c &c &c

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I gaaer var ieg hos Dem tvende Gange uden at have den Fornøielse at treffe Dem – Hvad giør De i Dag? Baillie og ieg spise hiemme til Middag og det vil være os en Glæde dersom De vil spise med os –
Naar ieg gaaer ud skal ieg see ind til Dem

Deres Dem altid hengivne
Jorgen Knudtzon

Søndag Morgen 7dNobr
1824[?]

Archival Reference
m34, nr. 23
Last updated 18.08.2014 Print