The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 827 of 10246
Sender Date Recipient
NN Efter 1810 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Til Hygea

Du, hvis sneehvide Arm det styrkende Sundhedens
Bæger,
Fyldt med helbredende Saft, omsnoet af Visdoms
Symbol,
Rækker smilende hen til den blege, vansmægtende
Læbe,
Og, som med Gudernes Drik, nyskaber svindende
Kraft,
Svæv til vor Torvaldsen ned, af brændende Bønner
paakaldet!
Skjænk ham Legemets Kraft! Aanden er fyrig og
stærk.
Dog – som Harpocrates – Du, med Fing’ren paa Læben
paabyder
Taushed, tydende hen paa et ufor[xxxx]ligt
Raad.
Du er kun Skyggen af Ham, i hvem Alt lever og
røres;
Thi forstummer Du taus, hyllet i Tabelens Slør.
Hør du vor brændende Bøn, o Du som kan høre
og raabe!
Byd, som ved Ordet Du bød fordum: Jeg vil det,
Vær sund Rask!

Archival Reference
m33, nr. 27
Last updated 10.05.2011 Print