The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8124 of 10246
Sender Date Recipient
Troels Smith [+]

Sender’s Location

Stege

18.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Adam Oehlenschläger
Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Stege

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original


Til

Conferentsraad Thorvaldsen

og
Etatsraad Øhlenschlager
d: 18de Juli 1839 i Stege.
Mel: Kong Christian lægger ned sit Sværd


O! Kunstnerpar velkommen vær!
I Mestere foruden Lige!
Og Begge Konger i et Rige
Som ei af denne Verden er!
Hvo vil ei gierne følge Eder
Fra denne Verdens Herligheder
Til Eders Billedverden ind!

Ei høit mod Nord den Danske boer,
End mindre nær ved Sydens Lunde;
Men I har ført til Danmarks Sunde
Det skjønne Syd, det høie Nord.
Om Nordens Guder Sangen klinger,
Og Gratiens Hvide Marmorfinger
Paa Rom og Hellas peger hen!

Tak for hver Sang! Tak for hvert Syn!
Hil Dig, som Sjel i Marmor tryller!
Hil Dig, som Hjertet mægtigt hylder
Og tænder det med Sangens Lyn!
De Marmorguder evigunge,
De Sange paa den danske Tunge
Forjette Eder evigt Liv!


Troels Smith

General Comment

Denne sang findes i Thorvaldsens arkiv i endnu et eksemplar.

Archival Reference
m32, nr. 72
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen
Last updated 28.05.2018 Print