The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1292 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Firenze

4.12.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Florentz d: 4.de December 1813

Jeg sender Dem hernæst min kiere og gode Ven et Brev fra den snilde Bayerske Kronprinds som jeg i Forgaars modtog, og som ventelig indeholder gode Efterretninger om Bestillingen af Deres skiønne Triumph Indtog i Babylon. Gid De vilde meddele mig Indholden af denne Skrivelse, da De veed hvor meget jeg deeltager i min gode Ven Thorwaldsens Held, og Glæde. Denne ædle Prinds vil vist ønske at besidde Deres fortreffelige Bassorelievo, thi han er en sand Kiender og Beskytter af alt Ophoyet i Kunst og Videnskab – Sadanne Store Mænd, og Fyrster ere sieldne paa denn underlige Jordklode.

Jeg er kommen til Florentz for nogle Dage siden for at slutte Mariettas Ægteskab, og hun holdt Bryllup igaar, og synes meget lykkelig. Gid hun maatte være det saa meget som hun fortiener at være det; thi hun er et meget interessant Fruentimmer, begavet med det bedste Hierte.

Jeg vender imorgen tilbage til Montenero hvor vi nok opholde os endnu en fiorten dags tid.

Min Kone er ret vel, og sandelig har Badene i Lucca giort Mirakler paa hendes Helbred.

Tusinde Hilsener til de gode og elskværdige Malling. Vi haabe at see ham paa hans Giennemreise i Florenz.

Den fortreffelige Benvenutti som tilbragte Aftenen hos os igaar, bad mig at tilsende Dem vedlagde Brev – Et andet til Dem fra Malling som kom efter Deres Afreise vil De ligeledes finde indsluttet.

Bettina som er med os, hilser Dem flittigst

Deres oprigtige Ven

B Schubart

Archival Reference
m3 1813, nr. 29
Persons
Pietro Benvenuti · Ludwig 1. · Peder Malling · Bettina Marcuori · Jacqueline Schubart
Last updated 08.03.2016 Print