The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1097 of 10246
Sender Date Recipient
Friederike Brun [+]

Sender’s Location

København

18.12.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Friederike Brun informs Thorvaldsen that Herman Schubart has sent a letter and a poem to him and adds that she hopes to see him in Copenhagen. She encloses a sample of Norwegian marble. She sends regards to their friends in Rome.

See Original

bedste Thorvaldsen.

De haver modtaget ved vores hoystærede og gode Schoubarth et brev i Vers og i Prosa. jeg ved ikke meere at tilfoye end at bede dem ansee mit Huus i Kiøbenhavn som deres.
hvor vil Ida ei glæde sig at see dem igien! og den gode lille Mimma! dette er Proven paa bergens Stifts marmor som de skal oplive!
Lev vel hils alle Venner; jeg haaber at vores Clima vil bekomme dem saa vel som os tre – thi de har jo ogsaa Skrantet i Sommer i Rom.
Saa vil vi alle engang reise tilbage sammen og leve og døe i Rom.
Lev vel! og vær saa god at bestille disse breve

fr brun

d. 18 decbr 1811

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m3 1811, nr. 38
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 196.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Norwegian Marble · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen's Illness 1811
Persons
Ida Brun · Herman Schubart · Mimma Zoëga
Last updated 07.09.2019 Print