The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2567 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Omrking 1.7.1820 [+]

Dating based on

Den første dato på dette ark er 17.7.1820, men da listen skal forstås som et udkast til en plan for Thorvaldsens rejserute, må listen være skrevet tidligere, antagelig omkring 1. juli 1820, se den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen
Abstract

Et udkast til Thorvaldsens rejserute gennem Danmark på hans rejse 1820.

See Original

Mandag den 17de July Kl 5 til Roskilde, Kiøge, Gisselfeldt
Tirsdag den –
Onsdag den 19de om Morgenen Kl 6 til Nysoe, derfra til Lilliendal hvor Middagen. Om Eftermiddage [sic] til Kallehauge og over Vandet til Moens Klint
Torsdag den 20de paa Klinten
Fredag den 21 over Falster etc til Soeholt. Der om Natten.
Løverdag Morgen til Peerstrup
Søndag til Nyestæd og derfra til Rostock, hvorfra vi endnu have 32 Miil til Berlin.

General Comment

Dette dokument er skrevet af en ukendt hånd, og der er ikke nævnt noget årstal.
De nævnte lokaliteter stemmer imidlertid stort set overens med første del af Thorvaldsens rejse fra København til Rom 1820, og den 17. juli var en mandag i 1820, så der er ikke tvivl om, at dokumentet har med denne rejse at gøre.


De nævnte datoer ligger imidlertid tidligere end de kendte rejsedatoer for de nævnte lokaliteter: Thorvaldsen rejste uden tvivl fra København 11.8.1820 over Køge til Gisselfeld – omtrent en måned senere, end det angives her – ligesom Thorvaldsen var på Møns Klint 15.8.1820; ankom til Søholt 18.8.1820; var på Pederstrup 20.8.1820 til 23.8.1820; og sejlede først fra Nysted 24.8.1820.
Datoerne stemmer altså ikke med de faktiske datoer, og det må derfor konkluderes, at dette dokument er et udkast til Thorvaldsens rejserute fra København til Nysted. Han må have drøftet sagen med den ukendte ophavsmand til planen, og så er stoppene på ruten blevet opstillet i rækkefølge.
Rejsen må imidlertid være blevet udskudt, og hvornår den faktisk fandt sted, kan følges i Rejsen fra København til Rom 1820.

Archival Reference
m30 I, nr. 22
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Last updated 10.06.2020 Print