The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1688 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

15.5.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg beklager Haases Tab og har i den Anledning tilskrevet Academiet De har vel meldt Kongen det –
Jeg ønsker Dem til Lykke med de Bestemmelser som sidst blev trufne om Lütsens[?] Portrait og om Jacobsens Arbejde[,] begge Deele kunde ej være bedre. Vil De have Tegningerne tilbage? De bevidste Bogstaver, som skulle nedsænkes i Jorden, behøver ej at forgyldes.
Jeg er nødt til at afbryde formeedelst Postens Ankomst nævnende mig Deres


Odense d. 15 Maj 1817
forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 53
Last updated 11.01.2013 Print