The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1444 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Sort laksegl.

28.8.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: HrEtatsraadOverbygningsdirec/teur Hansen Ridder af Dan/nebrog, Dannebrogsmand/Directeur for Academiet for/ de skiønne Kunster/Kiøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

HrEtatsraad Hansen! Da min Nærværelse i Forsamlingen maaskee er ønskeligere og nødvendigere naar Professorerne særskildt samles end som i Aften saa udsætter jeg mit Komme til den Dag og skulle jeg ønske, hvis det convenererAcademiet, at denne Samling blev paa Fredag d. 1 SeptKl 5½. Lunds og [xxxxxx] Ansøgninger maatte da foretages –


Sorgenfri d 28 Aug 1815
velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 36
Last updated 11.01.2013 Print