The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1251 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Kristiania (Oslo)

25.5.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Det vil interessere Dem at vide mig i Norge i det Land De føler saa meget for; naar noget skulde bidrage til at formilde hvad Deres Venskab fandt ubehageligt i min Skilsmisse fra Academiet saa tør jeg troe det at være ved at vide mig i Virksomhed her. Jeg skal nu paadrive Deres Bygninger for Universitetet, De veed dog at der er funden en Kalkgrube paa Tøjen; ej heller skal jeg glemme hvad der i Almindelighed kan befordre god Smag og Følelse for Kunst i Norge Provincialbygmestere og Mester Stykker samt Svendestykkers Bedømmelse ere vigtige Skridt til det bedre. Vil De ikke beskrive mig Deres Tanker om disse Gienstande. –
Jeg ønsker snart at høre gode Efterretninger fra Dem og fra Academiet som ligger mig meget paa Hierte

Med Højagtelse og Venskab

Christian Frederik

Christiania d. 25 Maj 1813

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 18
Last updated 11.01.2013 Print