The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7674 of 10246
Sender Date Recipient
Studenterforeningen [+]

Sender’s Location

København

30.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Høivelbaarne
Hr Conferentsraad Thorwaldsen,
Commandeur af Dannebrog og Danne-
brogsmand, Kunstacademiets Directeur.

Ved en Generalforsamling af 24de. d.M. har Studenterforeningen besluttet at indbyde Dem til som Æresmedlem at indtræde i Selskabet.

Idet Foreningen, i taknemmelig Anerkjendelse af Deres store Fortjenester og den uberegnelige Indflydelse, De i aandelig Henseende har havt paa Deres Tid, har glædet sig til at kunne tælle Dem i sin Midte, har den tillige følt, af hvor ringe Betydenhed den Hyldest er, som den er istand til at byde Dem, og hvor lidet den svarer til Deres høie Værd; den har imidlertid troet, at det ikke vilde være Dem ukjært at indtage en Plads i en Forening af Videnskabernes unge Dyrkere, for hvis hele Udvikling Deres udødelige Værker have en saa dyb Betydning.

Som Selskabets Seniorer tillade vi os i denne Anledning at frembære dets Ønske.

Studenterforeningen d 30 Septbr 1838.

N. Suenson Sager L.C: Lassen HP Holst
Archival Reference
m29 II, nr. 67
Thiele
Brevet er optrykt i Thiele IV, p. 22 i sin fuldstændighed.
Last updated 10.05.2011 Print